Nieuws - 15 november 2012

Landbouw ís een economische zaak

Ministerie vaag over redenen voor de naamswijziging. 'Speciale regelingen gaan mogelijk verdwijnen.'

Twee jaar na de fusie met het landbouwministerie verandert EL&I haar naam weer terug naar 'Economische Zaken'. Daarmee eindigt een tijdperk dat begon in 1935, toen de term 'landbouw' voor het eerst opdook in de naam van een ministerie. Moeten we aan de naamswijziging een diepere betekenis toekennen? Nee, vindt een woordvoerder van het ministerie. Er blijft een staatssecretaris voor landbouw en natuur, net zoals in het vorige kabinet, de aandacht voor landbouw en natuur blijft ook en er wordt niet extra bezuinigd op ambtenaren in dit deel van het ministerie.
Waarom de naam dan moest veranderen, weet de woordvoerder niet, dat moeten we vragen aan de onderhandelaars die het regeringsakkoord hebben gesloten. Onderhandelaar Henk Kamp, inmiddels minister van EZ, heeft echter geen behoefte aan een toelichting.
Met de naamswijziging geeft het kabinet aan dat landbouw een normale economische sector is. Dat stelt Katrien Termeer, hoogleraar Bestuurskunde in Wageningen. Die discussie loopt volgens haar al heel lang in Den Haag. Ook tijdens de fusie van LNV en EZ, twee jaar geleden. Toen bleef 'landbouw' wel in de naam, maar verdwenen 'voedsel' en 'natuur' uit de naam.
In tegenstelling tot de woordvoerder denkt Termeer dat de naamswijziging wel gevolgen gaat hebben. 'Landbouw had altijd een bijzondere positie in vergelijking met andere economische sectoren. Dat uitte zich in speciale regelingen en instituties, zoals de productschappen en de eigen universiteit. Als het echt wordt behandeld als normale economische sector, zouden die regelingen weleens weg kunnen vallen'.