Nieuws - 30 mei 2002

Lagere melkprijs kan quota vervangen

Lagere melkprijs kan quota vervangen

Melkquota zijn in Europa niet nodig. Het productievolume van melk is ook in de hand te houden door de garantieprijs van zuivel met dertig procent te verlagen. De maatregel werkt zelfs als de boeren worden gecompenseerd voor tweederde van de prijsdaling. Dat berekende het Landbouw-Economisch Instituut in opdracht van LNV.

Afschaffing van de melkquota is een van de onderdelen van het Europees landbouwbeleid die ter discussie staan. Gemiddeld neemt de productie in Europa weinig toe zonder quota en met een lagere prijs. Maar in Nederland zou de productie wel sterk toenemen, tot veertig procent. Dat komt vooral door de sterke positie van de melkveehouderij op de mestmarkt ten opzichte van de andere veehouderijtakken. De mestwetgeving vormt dan namelijk de belangrijkste beperking van productie.

Het inkomen van boeren zou bij deze maatregel dalen. Want bij een prijsdaling van dertig procent en een gelijktijdige productieverhoging met veertig procent daalt het financi?le saldo van de melkveehouderij met dertien tot twintig procent. | J.T.