Nieuws - 14 april 2014

Lage wintersterfte onder bijenvolken

tekst:
Roelof Kleis

De Nederlandse imkers hebben de afgelopen winter weinig bijenvolken verloren. De wintersterfte is maar negen procent, blijkt uit een telefonische enquete onder imkers.

De sterfte onder bijenvolken in de winter is jarenlang alarmerend hoog geweest. Er waren winters dat een kwart van de volken niet overleefde. Vorig jaar daalde de sterfte voor het eerst in jaren en kwam uit op 13 procent. Die daling lijkt zich nu dor te zetten. 'Deze uitslagen zijn bemoedigend, maar het is te vroeg om te spreken van een trend', aldus Bram Cornelissen van Wageningen UR. De problemen met wintersterfte zijn volgens hem nog niet voorbij.

De enquête is uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders en de bijengroep van Wageningen UR. De NBV is met ruim 6000 leden de grootste bijenhouders-organisatie in Nederland. Ook leden van de Algemene Nederlandse Imkervereniging (ANI) waren betrokken bij dit onderzoek. Gezamenlijk vertegenwoordigen de twee verenigingen ongeveer negentig procent van de imkers.

Uit het ledenbestand van de NBV werden willekeurig 210 bijenhouders gevraagd naar de sterfte van bijenvolken in de afgelopen winter. Hieruit werd een wintersterfte berekend van 9,2 procent, met een betrouwbaarheidsinterval van 7,2– 11,7 procent. Zeven van de tien imkers gaf aan helemaal geen uitval van bijenvolken te hebben. Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk waardoor de wintersterfte zo laag is de afgelopen twee jaren.

In de jongste editie van Resource voorspelde bijnonderzoeker Romee van der Zee al dat het sterftecijfer laag zou zijn. Zij ging uit van elf procent. Van der Zee is ervan overtuigd dat het weer verantwoordelijk is voor die lage sterfte. De afgelopen zachte winter heeft volgens haar de bijen niet op de proef gesteld, waardoor ook verzwakte volken konden overleven.