Nieuws - 1 januari 1970

Lage opkomst, veel handel

Slechts een dertigtal deelnemers bezocht de markt voor onderzoek en onderwijs op de vroege vrijdagmorgen van 27 mei. Ondanks deze geringe opkomst kon marktmeester prof. Olaf van Kooten (Tuinbouwproductieketens) binnen een uur vijf deals bekendmaken.

Een uitgebreid biologisch ontbijt, een geluidsinstallatie, posterborden en zelfs een echte marktbel. Op de vroege vrijdagmorgen was bij het biologische proefbedrijf Droevendaal in Wageningen alles in gereedheid gebracht voor de onderzoek- en onderwijsmarkt. Alle relevante onderwijs- en onderzoekscoördinatoren van universiteit en DLO zijn uitgenodigd, maar de opkomst valt tegen en bestaat voor een flink deal uit the usual suspects. ‘Iedereen heeft het altijd te druk, maar om acht uur in de ochtend is dat geen excuus’, houdt Van Kooten de aanwezigen voor.
Op een aantal posterborden hangen ‘aanbod’ en ‘vraag’, maar een echt bedrijvige markt zal het niet worden. Toch maakt Van Kooten al snel de eerste deal bekend. Dr Aad Termorshuizen van de leerstoelgroep Biologische productiesystemen belooft dr Olga Scholten van Plant Research International (PRI) een student te leveren voor een oriënterend onderzoek naar invloed van mycorrhiza’s in de uienteelt. Even later is het weer raak: Termorshuizen weet onkruidkundige dr Bert Lotz van PRI te strikken voor een collegereeks onkruidbeheersing. Lotz belooft af te zien van het hoge DLO-tarief en neemt genoegen met de vergoeding die de universiteit voor onderwijs hanteert. ‘Het lijkt me gewoon leuk om die colleges te geven’, aldus Lotz.
Voor initiatiefnemer dr Greet Blom, hoofd Innovatiecentrum Biologische Landbouw (IBL), zijn dit nou net de voorbeelden waarbij de meerwaarde van de samenwerking tussen DLO en universiteit zichtbaar wordt. Blom: ‘De opkomst is teleurstellend, maar je ziet dat het idee van mensen bij elkaar brengen wel werkt.’ / GvM