Organisatie - 1 januari 1970

Labtechniek komt niet naar Wageningen

De opleiding Laboratoriumtechniek van Hogeschool Larenstein verhuist niet mee naar Wageningen, maar wordt afgestoten naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De opleiding heeft al jaren te kampen met dalende studentenaantallen.

In de afgelopen maanden zijn verschillende scenario’s onderzocht voor het voortbestaan van de opleiding. ,,We hebben nu 108 studenten Laboratoriumtechniek. Dit jaar stromen er zo’n veertig afgestudeerden uit, terwijl zich nog maar zo’n tien eerstejaars hebben aangemeld’’, zo verklaart collegelid Martin Jansen de beslissing in Lava, het blad van Van Hall Larenstein. ,,We moeten dus iets doen. Samenvoeging met de labopleiding van de HAN kwam naar voren als een optie met toekomstperspectief’’, aldus Jansen.
Uitgangspunt bij de overdracht van Labtechniek is dat de hele opleiding (studenten en personeel) overgaan naar de HAN. Over het plan van aanpak worden de komende maanden nadere afspraken gemaakt.
Verhuizing van de labopleiding naar Wageningen bood volgens het college van bestuur te weinig toekomstperspectief vanwege de concurrentie van labopleidingen in de omgeving (Nijmegen en Utrecht). Het had een opmerkelijke comeback kunnen worden. De laboratoriumopleiding startte bijna dertig jaar geleden vanuit de Stichting Ter Opleiding Van Analisten (STOVA) in Wageningen en verhuisde in 1988 naar Velp. | G.v.M.