Nieuws - 22 november 2007

Laatste gekke koe in 2008

De laatste Nederlandse gekke koe wordt uiterlijk volgend jaar gevonden. Dat voorspelt drs. Fred van Zijderveld van CIDC-Lelystad in een rapportage die vorige week is uitgebracht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
In zijn voorspelling houdt Van Zijderveld rekening met het klassieke type BSE (C), en niet met afwijkende BSE-gevallen die zich sporadisch voordoen bij oudere dieren. Deze types (H en L) onderscheiden zich van het C-type door afwijkingen in molecuulmassa, in aangehechte suikers en in reactiepatronen met verschillende antilichamen. CIDC heeft de afwijkende types bij drie koeien gevonden, alle ouder dan tien jaar. In totaal is in Nederland 84 keer gekkekoeienziekte vastgesteld.