Organisatie - 1 september 2017

Laakbaar gedrag bodemkundige

tekst:
Roelof Kleis

De Wageningse bodemkundige die zich zou hebben ingelaten met citatiefraude is daarvan vrijgesproken. Haar wordt wel laakbaar wetenschappelijk gedrag verweten.

© Shutterstock

Dat blijkt uit de conclusie van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van Wageningen University & Research, die de kwestie het afgelopen halve jaar in onderzoek had. Het College van Bestuur neemt de conclusie over dat ‘de onderzoeker laakbaar heeft gehandeld en in de afgelopen periode onvoldoende besef van de ernst van de situatie heeft betoond'.

Manipulatie
Door anoniem als reviewer eigen publicaties als referentie te suggereren kunnen wetenschappers een hogere citatiescore krijgen en journals een hogere impact. De Wageningse bodemkundige zou deel hebben uitgemaakt van een internationaal kartel van bodemkundigen dat zich hieraan schuldig maakte. Spil in het web zou de Spaanse hoogleraar Artemia Cerda zijn.

Volgens de CWI is die beschuldiging niet hard te maken. De Wageningse onderzoeker is volgens de commissie niet betrokken bij ‘georganiseerde citation pushing'. Desondanks heeft de onderzoeker zich naar oordeel van het CWI in één geval wel schuldig gemaakt aan het pushen van een eigen publicatie, hoewel daar inhoudelijk geen aanleiding voor was. Dat er formeel toch geen sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit, komt omdat de gedragscode voor wetenschappers geen regels kent voor review en redactiewerk. Het gedrag en de houding van de bodemkundige zijn desondanks volgens de commissie laakbaar.

Slachtoffer
Door onderzoek van onder meer de uitgevers van de betrokken journals is van Cerda vast komen te staan dat hij citaties manipuleerde. De Wageningse bodemkundige, volgens diens leerstoelhouder protégé van Cerda, was editor bij enkele bladen waar de Spanjaard ook actief was. Zij trokken intensief met elkaar op en publiceerden veel samen. De CWI twijfelt of de Wageningse op de hoogte was van de onoirbare activiteiten van Cerda of daar slachtoffer van is. Volgens de commissie had de ‘hulp’ van Cerda de Wageningse in ieder geval op moeten vallen en gemeld moeten worden aan diens leidinggevende.

Wat de uitspraak voor gevolgen heeft voor de bodemkundige is niet duidelijk. ‘Formeel is dit oordeel niet een berisping’, licht bestuurswoordvoerder Simon Vink toe. ‘Dit wordt aan het personeelsdossier toegevoegd en dan is het verder aan de leidinggevenden, de betrokken
leerstoelhouder en de directeur van de eenheid, hoe ze daar mee omgaan.’ De raad van bestuur zal er bij de betrokken tijdschriften op aandringen om onterechte citaties weg te halen, zodat op citaties gebaseerde indexen weer kloppen.

Geschrokken
Volgens Vink is de raad van bestuur enorm geschrokken van het feit dat citatiefraude zo makkelijk kan gebeuren. ‘En als organisatie kun je er de vinger eigenlijk niet opleggen. We hebben geen zicht op dit soort reviewprocedures, omdat ze zich in de anonimiteit en onder auspicien van de uitgevers van de journals afspelen. De raad van bestuur gaat daarom een oproep doen aan de uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften om hun reviewprocessen beter te borgen. Zij zijn de enigen die kunnen zien of er in dat proces dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen.’

Op aandringen van de raad van bestuur gaat de VSNU na of in de wetenschappelijke gedragscode ook regels moeten worden opgenomen voor het gedrag als reviewer of editor.

citatiekartel

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 3

 • it

  They actually continue to practice the same. We do not change the habits. The paper:

  'The superior effect of nature based solutions in land management for enhancing ecosystem services' by Keesstra

  published in january 2018, so a month ago, has already 23 citations, most of them from the cartel with Cerda.
  This is a disgusting behaviour.
  It seems that the journal Science of the Total Environment is their new base for their cartel.

 • William Wallace

  Name and shame the journals that were manipulated by this mud scientist mafia, so we can actively uncite the rubbish they dumped in there.

 • Pedro

  SO, Saskia keesstra is clean ? This is really the biggest joke of the year. She is a 'victim' of Cerda ? She was the main member of the citation cartel.

  The victims are the people who did not benefit from the citation cartel, i.e. all the other honest scientists. This is a serious ethical problem, and the board seems fine with it. So let's do it so that we can compete with the cheaters!

  Where is the report of the board anyway to conclude that Saskia keesstra is not guilty ? We would like to see what they did, it's too easy to say that Cerda is responsible of everything. She had 70 citation per year in 2014 and more than 1100 per year for 2017, how is it possible to simply be a victim ??!!


Re:ageer