Nieuws - 25 juni 2009

LYMEPETITIE

De Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten (NVLP) is bezig met een burgerinitiatief. De diagnose en behandeling van Lyme moet volgens de NVLP veel beter. De helft van de benodigde 40 duizend handtekeningen voor behandeling van het initiatief in de Tweede Kamer is inmiddels binnen. Professor Willem Takken, de Wageningse entomoloog en Lymeonderzoeker, tekent niet.

‘Nee, ze hebben mij wel verzocht te tekenen. Een paar weken geleden ben ik benaderd. Maar de petitie gaat voornamelijk in op de medische kant van de ziekte van Lyme. En ik ben geen medicus. Ik kan niet beoordelen of er wel of niet voldoende medisch onderzoek naar de ziekte van Lyme wordt gedaan. Sterker nog, ik heb ze de petitie ontraden. Wil je jezelf geloofwaardig maken, dan moet je met een sterk stuk naar buiten komen. Iets waar een minister wat aan heeft. Maar niemand heeft precieze gegevens over hoeveel geld er op dit moment in onderzoek naar de ziekte van Lyme wordt gestoken.’ ‘Desondanks vind ik wel dat er meer geld moet komen voor onderzoek naar de ziekte van Lyme, omdat het aantal patiënten met de ziekte de laatste vijftien jaar sterk is toegenomen. De oorzaken hiervan zijn niet erg duidelijk. Er moet bijvoorbeeld meer onderzoek komen naar preventie van besmetting. Je kunt wel stellen dat de Nederlandse overheid daar absurd weinig geld in steekt. Desondanks doen wij daar in Wageningen langs vier sporen onderzoek naar. In de eerste plaats kijken we waar die besmette teken in ons land zitten. Bij ons op de leerstoelgroep Entomologie kijken we naar het effect van de borreliaparasiet op de teek. Hoe worden teken door die parasiet beïnvloed en hoe efficiënt is de overdracht van de parasiet tussen knaagdier en teek. Het CVI in Lelystad onderzoekt de populatiedynamiek van de teek in duingebieden. En bij de leerstoelgroep Resource Ecology kijken ze naar de rol die zoogdieren spelen in de populatiedynamiek van de schapenteek. Binnen Wageningen UR zitten we goed op een lijn. Verder is er nog de samenwerking met het RIVM, dat onderzoek doet naar de biodiversiteit van parasieten in teken.’ ‘De ziekte van Lyme is één van de meest complexe infectieziekten die ons land kent. Je hebt minimaal vier verschillende borreliaparasieten. Sommige leven in muizen en andere kleine zoogdieren, andere in vogels. Je hebt een schapenteek nodig als overbrenger van de parasiet en dan moet de mens ook nog eens langskomen om door een besmette teek gebeten te worden. Dat is precies het hele systeem waar wij ons in Wageningen mee bezighouden. En pas daarna is de medische wereld aan zet waar de NVLP zich op focust.’