Nieuws - 1 januari 1970

LUW-tarieven ondermijnen internationale positie

LUW-tarieven ondermijnen internationale positie

LUW-tarieven ondermijnen internationale positie

Het verhogen van de onderzoekstarieven, zoals voorgesteld in het ondernemingsplan, is een gevaar voor de internationale positie van de LUW, doordat onderzoekers minder in Europese netwerken kunnen opereren. Dat schrijft het departement Levensmiddelentechnologie en voeding aan de raad van bestuur. De verhoogde tarieven leiden ertoe dat participatie in EU-projecten en IOP-programma's van het ministerie van Economische Zaken zeer bemoeilijkt zoniet praktisch onmogelijk wordt, aldus het departement


Nu al maak ik mee dat onze Europese universitaire partners de huidige LUW-tarieven niet pikken, waardoor we moeten korten op onze inzet, overhead moeten prijsgeven of moeten bijfinancieren, licht departementsvoorzitter prof. dr ir Fons Voragen toe. Als je bij deze projecten moet afhaken, krijg je niet alleen minder geld binnen, maar laat je je bovendien minder in Europese netwerken zien.

Ook de afdeling Kennisbemiddeling laat weten dat de meeste klanten van de LUW niet uitgaan van een integrale kostenvergoeding. De huidige tarieven worden nu al bij meer dan de helft van de opdrachten niet geaccepteerd door de opdrachtgevers. Het gaat dan om opdrachtgevers als de EU, Nuffic, DGIS, Novem, Senter en de collectebusfondsen

Volgens Kennisbemiddeling moet bij de tariefstelling rekening worden gehouden met het feit dat een groot deel van de onderzoeksopdrachten niet tot stand komt door de vraag vanuit de markt, maar dat de universiteit vaak zelf financiering zoekt. Het belang ligt dan niet eenzijdig bij de financier, maar voor een groot deel bij de universiteit zelf, ter versterking van de eerste-geldstroomtaken.

De onderzoekschool Animal Sciences vreest dat bij hogere tarieven alleen nog aio-projecten met louter desk research perspectief hebben. Onderzoek met dierproeven wordt bijvoorbeeld te kostbaar. Naar onze mening is alleen gekeken naar gelijkschakeling van LUW- en DLO-tarieven en niet naar de tarieven die andere binnen- en buitenlandse partners in bijvoorbeeld EU-programma's hanteren. Ook het departement Plantwetenschappen meent dat de onderzoekstarieven van de LUW gelijk gesteld moeten worden met andere universiteiten in plaats van met DLO. M.S