Nieuws - 1 januari 1970

LUW

LUW

LUW: een potvis op het strand?

Ook al heb ik dan het krachtig op zinken koersende schip op tijd verlaten, zoals vele Wageningers mij met enige afgunst toevoegen, ik kan niet met droge ogen aanschouwen in welk ondiep water de Landbouwuniversiteit zichzelf nu heeft gemanoeuvreerd. Net een potvis die de juiste afslag naar het diepe water heeft gemist en nu in de Noordzee wanhopig naar de uitgang zoekt. De strategische alliantie tussen twee verliezers, DLO en LUW, heeft tot nu toe niet alleen geen zichtbare winst opgeleverd, maar lijkt de achteruitgang eerder te versnellen. Voortdurende desinteresse bij het ministerie voor de LUW, onhandig getimede reorganisaties en gebrek aan inspirerende nieuwe ideeën bij de LUW zelf zijn daar mede debet aan. Wat mij vooral opvalt in de gesprekken die ik zo nu en dan met oud-collega's voer, is de totale demotivatie om zich in te zetten voor wat dan ook. Om te voorkomen dat de potvis helemaal op het strand terecht komt, wil ik hier wat Delftse ervaringen kwijt

De instelling waar ik nu werk, de subfaculteit Technische Aardwetenschappen van de TU Delft, heette vroeger de faculteit Mijnbouwkunde en Petroleumwinning. Die naamsverandering was nodig. Het belang van de mijnbouw, en met name die van kolen en ertsen (ik laat de olie- en gasproductie nu even buiten beschouwing), liep steeds verder terug door technologische ontwikkelingen als recycling, energiebesparing en vervangende materialen. Verder werd de mijnbouw, net als de landbouw, meer geassocieerd met milieuvervuiling dan met primaire productie van essentiële goederen. Dat had ook bij ons zijn weerslag op de instroom van studenten en de werkgelegenheid voor afgestudeerden

Toch bestond in de faculteit de overtuiging dat onze expertise ook in de nieuwe context goed ingezet kon worden. Degenen die zich vroeger met de extractie van metalen uit ertsen bezighielden, hebben zich nu geworpen op de extractie van diezelfde metalen met vergelijkbare technieken uit secundaire grondstoffen zoals computerprintplaten en autowrakken, en daar is een uiterst succesvolle recycling-onderzoeksgroep uit voortgekomen die ook veel nieuwe studenten trekt

De opleiding in de grondstoffentechnologie wordt nu verzorgd in twee Europese cursussen, de European Mining Course en de European Mineral Engineering Course, in samenwerking met de universiteiten van Londen, Exeter, Aken, Lule345 en Helsinki. Het vierde jaar van de opleiding is geheel gemeenschappelijk, waarin elke deelnemende universiteit de vakken van zijn eigen specialisatie verzorgt. Elk van de opleidingen afzonderlijk zou te klein zijn om te overleven, maar door de samenwerking ontstaat een levensvatbare studierichting met een enthousiaste internationale groep studenten die gezamenlijk van de ene naar de andere universiteit reizen

Ik heb eerder (1992) gepleit voor een Europese landbouwuniversiteit, toen zonder duidelijk voorbeeld voor ogen, maar nu ik in Delft gezien heb dat het ook werkt, ben ik er nog meer van overtuigd dat de LUW de lichtsignalen van de Europese samenwerking moet volgen om de weg terug naar het diepe water te vinden