Nieuws - 1 januari 1970

LUW wil meer afval scheiden

LUW wil meer afval scheiden

LUW wil meer afval scheiden

De Landbouwuniversiteit wil medewerkers en studenten aanzetten om meer afval te scheiden. De hoeveelheid ingezameld papier en karton op de Landbouwuniversiteit is de laatste twee jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dit bleek uit een evaluatie van de Huishoudelijke Dienst en Bureau Veiligheid en Milieuhygiƫne

In 1996 werd er 242 ton papier en karton afgevoerd, in 1997 252 ton. De hoeveelheid restafval daalde van 553 ton in 1997 naar 539 ton in 1998. Gebleken is dat van de circa 850 ton bedrijfsafval ongeveer dertig procent bestaat uit papier en karton en zeven procent uit ander recyclebaar afval zoals glas, piepschuim en hout. Bijna 65 procent van het afval bestaat uit restafval, dat wil zeggen afval dat niet geschikt is voor hergebruik of niet gescheiden wordt aangeboden. Naast de 850 ton bedrijfsafval verwerkt de Landbouwuniversiteit ook nog 350 kubieke meter groenafval. Dit gebeurt onder andere in de botanische tuinen

De 65 procent restafval moet de Landbouwuniversiteit kunnen terugschroeven door betere afvalscheiding. Hoewel niet helemaal te vergelijken, heeft de Rijksuniversiteit Groningen bijvoorbeeld vijftig procent restafval. Het aandeel papier en karton van het totale afval bedraagt daar veertig procent

Niet bekend is of het gebruik van papier op de Landbouwuniversiteit is toe- of afgenomen. Papier wordt niet alleen centraal ingekocht, ook leerstoelgroepen kopen papier in. Tot op heden ontbreekt een algehele registratie van de hoeveelheid ingekocht papier. H.B