Nieuws - 1 januari 1970

LUW springt in groeiende GIS-markt

LUW springt in groeiende GIS-markt

LUW springt in groeiende GIS-markt

Vanaf september verzorgt de Landbouwuniversiteit de tweejarige interspecialisatie Geo-informatiekunde. Daarmee springt de LUW in op de groeiende vraag naar mensen die met behulp van geografische informatiesystenmen (GIS) digitale gegevens kunnen analyseren en combineren. Een vraag waaraan Nieuwland Opleidingen in Wageningen de afgelopen tien jaar voldeed, via het omscholen van vele, veelal van de LUW afkomstige academici


In de afgelopen tien jaar zijn grote hoeveelheden gegevens in snel tempo gedigitaliseerd. Nederland telt inmiddels duizenden digitale bestanden, zoals die van het Kadaster, het CBS en het Staring-Centrum (SC-DLO). Tegelijkertijd groeide het gebruik van geografische informatiesystemen. GIS blijkt een probaat hulpmiddel bij het combineren van gegevens met een geografische component

Jarenlang was GIS op de universiteit een technologie die je erbij deed. Nu is dit werkveld enorm gegroeid, en is er behoefte aan echte geo-informatiekundigen, verklaart prof. dr. ir. Arnold Bregt, hoogleraar Geo-informatiekunde aan de LUW en onderzoeksleider GIS en remote sensing op het Staring-Centrum. Derdejaars studenten Landinrichtingswetenschappen, Bos- en natuurbeheer, Tropisch landgebruik en Bodem, water en atmosfeer kunnen vanaf september kiezen voor een tweejarige specialisatie geo-informatiekunde. De opleiding is een van de eerste activiteiten van het onlangs door SC-DLO en LUW gevormde Centrum voor Geo-informatie

Niche

Bregt: Wij willen hiermee de top van de kennisketen opleiden, want daar ligt een niche die door geen andere universiteit wordt gevuld. De tak heeft zich verdeeld in drie smaken. De geometristen zijn de mensen die gegevens inwinnen. Op dat gebied is de TU Delft volop bezig. Daarnaast heb je de geo-informatici, die zijn bezig met de techniek, het programmeren. Dat is als specialisatie op verschillende universiteiten en hbo-opleidingen te leren. Ten derde heb je de geo-informatiekundigen, de mensen die weten hoe je GIS kunt gebruiken om vraagstukken op te lossen. Die mensen willen wij leveren.

In de afgelopen tien jaar leverde Nieuwland Opleidingen in Wageningen bijna 250 GIS-deskundigen af, via het om- en bijscholen van werkloze hbo'ers en academici, veelal afkomstig van de LUW. Daarnaast trainde het bedrijf enkele honderden mensen in het hanteren en implementeren van GIS binnen de eigen organisatie

Streekplan

De kracht van GIS is dat je veel gegevens kunt combineren, stelt Wim Ploeg, hoofd Geo-informatie bij Nieuwland Opleidingen. Voor het opstellen van een streekplan heb je bijvoorbeeld gegevens over bodem, water, infrastructuur, landgebruik en inwoners nodig. Met GIS zijn al die gegevens te combineren en bovendien in oon plaatje te zetten. GIS is dan ook niet meer weg te denken uit de interactieve planvorming. Nederland is zo overbevolkt dat er veel belangen spelen bij planontwikkelingen; er wordt veel gekissebist. Met GIS kun je al die belangen samen presenteren en analyseren.

De Nieuwland-afdeling Geo-informatie groeide in tien jaar uit tot een bloeiende organisatie met een kleine vijftig medewerkers. Een deel van de opgeleiden wordt bij Nieuwland zelf ingezet. Ploeg: Met opleiden alleen is geen geld te verdienen. Daarom leveren wij ook diensten aan overheden, nutsbedrijven en adviesbureaus. Een groot voordeel is dat we via de opleidingen alle GIS-toepassingen in huis hebben. Bovendien detacheren we mensen bij bedrijven en instellingen. In de toekomst gaan we overigens meer doen aan dienstverlening via het uitlenen van mensen. Je kennis verkopen is iets wat in Wageningen veel te weinig gebeurt. M.B

:Twee Overijsselse boeren zijn een uitzendbureau voor collega's begonnen. De initiatiefnemers zijn lid van De Ommer Marke, een milieucoöperatie van boeren rond Ommen. De coöperatie wil de kleinschalige gemengde bedrijven in dit gebied in stand houden en ontdekte tijdens een marktonderzoek dat vrij veel boeren werk zoeken. De drempel om een regulier uitzendbureau binnen te stappen is echter hoog voor de boeren. Ze willen iemand die hun taal spreekt, verklaart de secretaresse van de Ommmer Marke, die de arbeidsvraag van de boeren aan hun keukentafel gaat bespreken. Bij het uitzendbureau, Markewerk geheten, is ook een opleidingscentrum betrokken. Boerderij

Minister Gerrit Zalm van Financiën heeft de boeren boos gemaakt, door het Europese landbouwbeleid te typeren als bijstand voor een hele beroepsgroep. Zalm doelde tijdens de onderhandelingen over de herziening van het Europese landbouwbeleid in Brussel op de inkomenstoeslagen voor boeren. Die moeten volgens de Europese Commissie omlaag. De boerenvoormannen zijn beledigd, en denken bovendien dat Zalm slecht onderhandelt door te snel met dit voorstel in te stemmen. In Brussel onderhandel je anders, vinden ze: in het begin niets weggeven of toezeggen, om aan het eind sterkere deals te kunnen maken. Oogst

De Nederlandse overheid wil de inspraak beperken bij grote infrastructurele werken als de Betuwelijn en de uitbreiding van Schiphol. Zo'n beperking is strijdig met het Verdrag van Aarhus, dat vorig jaar door 35 Europese landen is afgesproken. Vanuit Nederland leidde LUW-hoogleraar prof. dr Willem Kakebeeke de onderhandelingen. Het verdrag verplicht bestuursorganen om belanghebbende burgers te informeren over de toestand van het milieu en om die burgers bij besluitvormingsprocessen omtrent het milieu te betrekken. Doen ze dat niet, dan kunnen de burgers de overheid aanklagen wegens slechte informatievoorziening en besluitvorming. Volgens de jurist Michaël Klijnstra, die promoveerde op de openbaarheid van milieu-informatie, moet bij een aantal milieuwetten, zoals de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Bestrijdingsmiddelenwet, het recht op informatie van burgers worden uitgebreid. Deze wetten bieden nu nog een sterke bescherming aan de economische belangen van chemische bedrijven in Nederland, stelt Klijnstra. Publiek Domein

De Tilburgse onderzoeker Freek Vermeulen bracht de expansiedrift van 25 Nederlandse multinationals in kaart. Hij concludeert dat deze bedrijven hun buitenlandse projecten vaak te rigide in een Hollandse mal willen gieten. Pas na dertig projecten in het buitenland is het bedrijf gepokt en gemazeld in de internationalisering. Pas dan heeft het bedrijf voldoende geleerd van succes en falen. Neem de Isco Group uit Waalwijk, die fabrieken in Duitsland en Tsjechië overnam en ze weer opdoekte. Eenzelfde lot lijkt de aankopen in Mexico en Maleisië beschoren. Als wij in onze fabriek in Maleisië onaangekondigd langskomen, ligt het management gegarandeerd met de voeten op tafel de krant te lezen, sneert de directeur. Hij wil een Nederlandse zetbaas uitzenden. Iemand met een eigen nestgeur die de touwtjes in handen neemt. Vermeulen daarover: Je ziet dat bedrijven als het misgaat hun Hollandse normen aanscherpen. Dat werkt vaak averechts. Univers

Groninger studenten hebben een fanclub opgericht voor onderwijsminister Loek Hermans. Ze zijn blij dat de minister hen meer tijd heeft gegeven om te studeren. Fan Laura Mous: Ik merk aan alle kanten dat mensen zich opgejaagd voelen. Niemand wil meer in een commissie en zelfs de kroegbazen klagen dat studenten geen tijd meer hebben om echt te drinken. Ook de landelijke club van studentenverenigingen is blij: Eindelijk een minister die studenten de ruimte biedt zich te ontplooien binnen de verenigingen. De fanclub zou al 5366 leden uit het hele land tellen; de fans worden via een eigen homepage (http://welcome.to/loek) geworven. UK/UT Nieuws

De internationale uitwisseling van studenten en onderzoekers wordt ernstig belemmerd door de aanscherping van het vreemdelingenbeleid, concludeerde de ontwikkelingsorganisatie Nuffic op een conferentie. Welkome gasten komen dikwijls terecht in een bureaucratische mallemolen van overheidsinstanties. Zoals de Deense Ann Fleisher Vosegaard, aangesteld als gastmedewerker in Utrecht, die een verblijfsvergunning wilde. They kept sending us the wrong forms, would not accept our papers, and they certainly did not read the letters of explanation we sent them. Waarschijnlijk een foutje van goedwillende maar onwetende Nederlandse collega's die de preciese procedures in het Handboek Personeel niet hadden gelezen, denkt een personeelsfunctionaris. De Nuffic wil het aanvragen van een verblijfsvergunning vereenvoudigen door oon loket in te stellen, maar de verschillende overheidsinstellingen konden daar geen overeenstemming over bereiken. U-blad