Nieuws - 1 januari 1970

LUW sluit overeenkomst met Utrecht

LUW sluit overeenkomst met Utrecht

LUW sluit overeenkomst met Utrecht

De Landbouwuniversiteit en de Universiteit Utrecht hebben op 11 maart een samenwerkingsconvenant getekend. De twee universiteiten gaan hun opleidingen op elkaar afstemmen en de mogelijkheid onderzoeken voor een snelle busverbinding voor docenten en studenten tussen Wageningen en Utrecht. Ook hebben ze afgesproken om de leerstoelen op elkaar af te stemmen

Door het afstemmen van de onderwijsprogramma's moet het voor studenten mogelijk worden zonder veel tijdverlies over te stappen van Utrechtse naar Wageningse opleidingen, en omgekeerd. Ook willen de twee universiteiten aantrekkelijke alternatieve studies bieden aan de zevenhonderd studenten die elk jaar worden uitgeloot bij de Utrechtse opleiding diergeneeskunde. De universiteit Utrecht gaat uitgelote studenten wijzen op de Wageningse studie Dierwetenschappen

Binnenkort zal directeur prof. dr Cees Wensing van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) in Lelystad zijn rapport presenteren over de samenwerking tussen zijn instituut, Utrecht en Wageningen. Dan zal duidelijk worden wat de samenwerking concreet inhoudt. K.V