Nieuws - 1 januari 1970

LUW keert in 1999 geen onderzoeksbeurzen uit

LUW keert in 1999 geen onderzoeksbeurzen uit

LUW keert in 1999 geen onderzoeksbeurzen uit

De raad van bestuur keert in 1999 geen geld voor onderzoeksbeurzen uit. Het gaat om een budget van 526 duizend gulden dat bedoeld was voor het vergoeden van de verblijfskosten van buitenlandse gastonderzoekers bij de Landbouwuniversiteit. Met dit geld konden onderzoekscholen senior-onderzoekers voor drie tot negen maanden naar Wageningen halen of korte uitwisselingsprojecten voor recent afgestudeerden betalen. De afgelopen jaren is de komst van vijftig 340 zeventig onderzoekers per jaar betaald uit dit fonds

De consequentie van de bezuinigingsmaatregel is dat het moeilijker wordt om vermaarde onderzoekers naar Wageningen te halen uit landen buiten de Europese Unie waar geen samenwerkingsverdragen mee bestaan, vertelt ir Gab van Winkel, secretaris van de onderzoekschool Wias. Bovendien wordt het moeilijker om een deel van de kosten te vergoeden van onderzoekers die een ander deel vergoed krijgen via een beurs van de Europese Unie, van NWO, via samenwerkingsverdragen of via fondsen in eigen land. Wimek-secretaris Johan Feenstra: Het gaat om relatief kleine bedragen waar je hele nuttige dingen mee kunt doen.

Nu de raad van bestuur geen geld meer beschikbaar stelt voor onderzoeksbeurzen, mogen onderzoekscholen en departementen maximaal vijftigduizend gulden uit hun reserves voor dit doel aanwenden. De onderzoekscholen, die allemaal al met een begrotingstekort zitten, zien daar echter weinig mogelijkheden voor. Dat is te vergelijken met je kinderen tien gulden zakgeld per maand geven en vervolgens zeggen dat als ze nieuwe kleren willen, ze die van dat geld mogen kopen, stelt Van Winkel. Een onderzoekschool krijgt maar tienduizend gulden voor overhead. Om ons jaarverslag en de international advisory board helemaal te kunnen betalen, moeten we al uit onze reserves putten. Volgens onze berekeningen zijn we in 2001 failliet.

Volgens dr ir Rob van Haarlem van de afdeling Onderwijs- en onderzoeksbeleid heeft de raad van bestuur het vaste voornemen om volgend jaar wel weer geld voor onderzoeksbeurzen te reserveren. M.S