Nieuws - 1 januari 1970

LUW doet te weinig met evaluaties

LUW doet te weinig met evaluaties

LUW doet te weinig met evaluaties

De Wageningse opleiding Bodem, water en atmosfeer is de enige aardwetenschappelijke opleiding in Nederland met een stijgend aantal studenten. Dat is een compliment waard, stelt de visitatiecommissie aardwetenschappen, die op 23 februari haar rapport presenteerde. De commissie bezocht de opleiding Bodem, water en atmosfeer (BWA) vorig jaar, samen met zeven andere aardwetenschappelijke opleidingen


Verder is de visitatiecommissie behoorlijk kritisch over de opleiding. De Landbouwuniversiteit doet te weinig met de vakkenevaluaties, en de visitatiecommissie wil garanties dat studenten de vrije keuze goed benutten. De universiteit laat studenten nu te vrij bij de vakkenkeuze en heeft daardoor te weinig grip op het niveau van de afgestudeerden, vindt de commissie. Verder moet de opleiding meer aandacht besteden aan de spreek- en schrijfvaardigheid van de studenten

De afstudeervakken zijn van voldoende niveau, maar docenten geven over het algemeen te hoge cijfers. Over het niveau van de opleiding als geheel is de commissie tevreden. De opleiding krijgt de kwalificatie goed en kan zeer goed zijn als de student de mogelijkheden van de grote vrije keuze optimaal benut

De onderwijscommissie van BWA voelde zich begin deze week flink op de tenen getrapt toen ze in het visitatierapport lazen dat de richtingsonderwijscommissie (roc) onvoldoende functioneert. Tijdens de presentatie van het rapport legde de commissie uit dat ze kritiek had op de manier waarop de universiteit in het algemeen haar opleidingen cordineert, aldus roc-voorzitter dr ir Ruurd Koopmans. De opleidingscommissies missen de bevoegdheden om de kwaliteit van het onderwijs effectief te bewaken. Bovendien maken meerdere opleidingen gebruik van dezelfde vakken. De individuele opleidingscommissies hebben daardoor minder invloed op de inhoud van het onderwijspakket dan de opleidingscommissies bij andere universiteiten

Toch is Bodem, water en atmosfeer de enige aardwetenschappelijke opleiding die het aantal studenten de laatste jaren zag stijgen. Kwamen er in 1992 ongeveer vijftig studenten, vorig jaar waren dat er zeventig. Daarmee is BWA de Delftse opleiding Technische aardwetenschappen voorbijgegaan als grootste aardwetenschappelijke opleiding in Nederland. De instroom van de Delftse opleiding daalde tussen 1992 en 1997 van 135 naar vijftig studenten per jaar. De commissie was dan ook wel te spreken over de studentenwerving

Ook de studierendementen van de Wageningse opleiding zijn aanzienlijk beter dan die van de andere opleidingen in Nederland. Ongeveer de helft van de Wageningse studenten haalt het propedeuse-diploma in oon jaar. Voor de andere onderzochte opleidingen is dat gemiddeld vijftien procent. K.V