Nieuws - 11 maart 1999

LUW-docenten moeten hun Engels bijscholen

LUW-docenten moeten hun Engels bijscholen

LUW-docenten moeten hun Engels bijscholen

Het huidige MSc-onderwijs voor buitenlandse studenten is te duur, vindt de werkgroep ondernemingsplan van de Landbouwuniversiteit. Daarom adviseert de werkgroep integratie van de MSc-opleidingen in het reguliere onderwijs. Daartoe moet het reguliere onderwijs in de toekomst worden opgesplitst in een driejarige Bachelor of Science (BSc), gevolgd door een tweejarige Master of Science in het Engels


Het jaar 2000 is de beoogde ingangsdatum van het ondernemingsplan, wat betekent dat de eerste Nederlandse studenten in 2003 beginnen aan de Engelstalige MSc-opleidingen

De kwaliteit van het Engelstalig onderwijs is op dit moment niet goed, vindt student Tropisch landgebruik Bas Braire. Ik heb een soort zwarte lijst van docenten die maar beter geen Engels kunnen spreken. Ik vind het heel vervelend om naar hun Engels te luisteren. Van de dertig docenten die ik tot nu toe gehad heb, komen meer dan tien docenten op dat lijstje voor. En een aantal heb ik nog nooit Engels horen praten, dus misschien worden het er nog wel meer. Levensmiddelentechnologie-student Matthijs van Rijn beaamt dit. Het Engelstalige onderwijs dat ik tot nu toe heb gevolgd was een soort Nederlands Engels. Er zaten veel fouten in. Bij onderwijs in het Engels hebben docenten meer moeite om de stof uit te leggen en studenten meer moeite om het te volgen.

Zowel studenten als docenten behoeven Engelse bijscholing, wil de nieuwe MSc-opleiding niet aan kwaliteit inboeten, stelt onderwijskundige drs Jan Steen. Met name de spreekvaardigheid moet beter. Lezen en schrijven kunnen de meesten redelijk, maar spreken niet. Steen vindt dat studenten en docenten de tijd en mogelijkheden moeten krijgen om die scholing te volgen. Bij studenten denk ik aan honorering van tijd in de vorm van studiepunten. Maar ook docenten moeten binnen hun functie de tijd voor bijscholing krijgen.

Volgens Steen wordt het verder heel belangrijk om cursussen op maat aan te bieden aan docenten, liefst op de werkplek. Docenten moeten bij voorkeur scholing krijgen in Engels dat specifiek is voor hun vakgebied. En ze moeten het zelf kunnen plannen. Dat kan bijvoorbeeld via het Internet.

Marian Noordhoek, coördinator talenonderwijs bij het Talencentrum, beaamt dit: Bij scholing aan docenten denk ik bijvoorbeeld aan een cursus met gespecialiseerde vaktaal van twaalf weken, met twee contacturen in de week. De docent moet dan nog eens twee uur per week besteden aan zelfstudie. Internet biedt hiervoor veel mogelijkheden: mensen kunnen dan op hun eigen werkplek teksten lezen, maar ook luisteroefeningen zijn mogelijk. Ik ben op dit moment bezig met een Internetcursus Nederlands voor MSc-studenten. Dat is ook mogelijk voor Engels, al zijn er nog wel wat problemen te overwinnen. Maar het bestuur moet het ons wel vragen, want wij gaan die cursussen natuurlijk niet uit hobbyisme maken. E.R