Nieuws - 1 januari 1970

LTO aan de haal met LEI-cijfers CO2-uitstoot

LTO concludeerde vorige week dat een kwart van de glastuinbouw staat te verdwijnen als het kabinet haar plannen doorzet om de maximumuitstoot aan kooldioxide te beperken. Ze baseerden zich op onderzoek van het LEI. ,,Dat heeft het LEI niet geconcludeerd’’, zegt onderzoeksleider drs Nico de Groot.

Het kabinet wil de rechten van de industrie op CO2-uitstoot beperken. Komende week kiest de Tweede Kamer welke industrie moet inleveren. Bedrijven als Hoogovens en DSM lobbyen driftig in Den Haag: zij willen geen slachtoffer worden. Ook de CO2-producent glastuinbouw lobbiet mee.
LTO wil druk uitoefenen op de politiek en vroeg het LEI daarom de economische gevolgen van minder uitstoot door te rekenen. De Groot is zich bewust van het politieke mijnenveld waarin hij onderzoek deed. De Groot: ,,Juist vanwege die politieke lading heeft het LEI wel een achtergrondstudie willen doen, maar heeft het zich verre gehouden van een direct advies.’’
Het LEI rekende een aantal marktscenario’s door van de gevolgen van de beperking van de uitstoot. De meest vergaande variant daarvan berekent een kwart krimp van de sector, een omzetverlies van 1,6 miljard euro en veertigduizend verloren banen. Maar dat is alleen zo als andere manieren om de uitstoot te beperken binnen de glastuinbouw niet doorgaan, zoals het plan gebruik te maken van warmte van derden. De Groot: ,,Overigens geldt dat het niet erg waarschijnlijk is dat de door de overheid voorgenomen doelstelling van uitstootbeperking voor de sector gerealiseerd kan worden.’’
LTO bracht alleen het rampscenario in een persbericht naar buiten. Het Agrarisch Dagblad tikte dat over en kopte op de voorpagina ‘Kwart kassen weg door CO2 ’. De Groot: ,,Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Die kassen staan er en gaan heus niet verdwijnen. Maar wat de overheid aan doelen voor CO2-reductie heeft neergezet knelt wel uitermate met de weg van intensivering die de glastuinbouw nu juist is ingeslagen. En inderdaad stoten bedrijven als Hoogovens en DSM in hun productie van bulkgoederen meer CO2 uit per verdiende euro dan de glastuinbouw.’’ | J.T.