Nieuws - 28 november 2002

LS: Wageningse chemici mild beoordeeld?

LS: Wageningse chemici mild beoordeeld?

Als journalistiek de kunst is door informeren bij te dragen tot meningsvorming dan verstaat Wb die kunst (nog) niet. Onder de kop 'Visitatiecommissie te vriendelijk voor chemici' wordt over de chemievisitatie voornamelijk de mening geventileerd van de voedingskundige Kok. Niets kwaads over Kok, maar het is alsof je de trainer van PSV vraagt naar zijn mening over de toestand in de golfsport, en inderdaad: hij begint over gele en rode kaarten. Chemici, pas op: geef de uitdeler van de kaarten geen zoen op de mond; zoals je vorige week in de kranten hebt kunnen lezen komt dat je op een schorsing te staan!

Zo wordt de lezer niet veel wijzer. Daarom even wat feiten op een rijtje. Gewoon, om u te informeren. Omdat u het waard bent.

De visitatiecommissie 2002 komt landelijk gezien tot een iets hoger oordeel dan de vorige commissie in 1996: gemiddeld een half punt beter (op een schaal van 4 maal 5, dus 20). Dat betekent niet dat de commissie te vriendelijk was, maar toont het effect van de vorige visitatie: de zwakkere groepen zijn verdwenen. De commissie concludeert dan ook dat in internationaal verband de Nederlandse chemie er goed voor staat. In dit landelijke plaatje scoort Wageningen uitstekend met een gemiddelde stijging van ruim een punt.

Als je de cijfers per universiteit bekijkt, zie je dat sommige groepen slechter scoren en een (iets hoger) aantal beter. Wageningen is in zoverre een uitzondering dat hier geen enkele groep in 2002 slechter scoorde dan in 1996.

Er zijn vier universiteiten die gemiddeld rond de 16.9 scoren, en vijf (waaronder alle technische universiteiten) die rond de 16.0 zitten. Wageningen zit hier in het midden met 16.3. Geen gek resultaat voor (in de woorden van Plasterk) een boerenuniversiteit, en duidelijk beter dan in 1996. We kunnen ons voorstellen dat je hier een andere interpretatie aan geeft dan "een te vriendelijke beoordeling".

Wageningen heeft gelukkig weer een groep met 20 punten (en dit keer ook een met 19 en een met 18). Het is interessant te zien hoeveel van deze topgroepen er zijn. Van de ruim 160 beoordeelde groepen waren er in 1996 vijftien met 20 punten, en in 2002 dertien. Slecht zeven groepen zaten in 1996 ?n 2002 in deze topcategorie. Wij zijn er best een beetje trots op dat Fysische chemie en kollo?dkunde - met een heel duidelijk 'Wagenings' onderzoeksprogramma - daarbij hoort, en dat niet alleen omdat ondergetekenden beiden toevallig bij deze groep werkzaam zijn.

Ten slotte nog een opmerking over het oordeel van VLAG-directeur Kok dat 'wij er in geslaagd zijn de basiswetenschappen overeind te houden'. Het zijn vooral de chemici zelf geweest die daarvoor gezorgd hebben. Ere wie ere toekomt.

Martien Cohen Stuart, Wagenings vertegenwoordiger in de Kamer voor Scheikunde van de VSNU.

Gerard Fleer, co?rdinator Wageningen voor de visitatie chemie.