Nieuws - 20 juni 2002

LS: WSO moet in actie komen tegen misstanden

LS: WSO moet in actie komen tegen misstanden

Vorig jaar haalde de WSO het Wb met hun protestactie tegen de milieuonvriendelijke plastic koffiebekertjes in de kantine. Daar heb ik destijds met een studiegenoot een brief over ingezonden naar het Wb. We vonden het onbegrijpelijk dat de WSO zich hierover druk maakte, en zich niet meer in het openbaar manifesteerde (wel op de achtergrond) om andere misstanden aan te pakken, zoals het vierpunts vakkensysteem en de voortdurende reorganisaties op de universiteit. Als gevolg daarvan werden we bij de WSO geroepen voor een gesprek, dat eindigde met de conclusie dat ze voor beide punten meer in het openbaar aandacht moesten vragen.

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik na een jaar vind dat er weinig veranderd is. Zowel de hoeveelheid afval in kantines als de onderwijsproblemen zijn eerder toe- dan afgenomen. Er is onder studenten naar mijn gevoel een behoorlijke onvrede ontstaan over de gevolgen van de bezuinigingen, slecht gegeven PGO-practica, werkdruk van het personeel, onduidelijkheid over de studie en over het BaMa-model.

Ik maak me behoorlijk zorgen over deze ontwikkelingen. Mij bekruipt het gevoel dat de studenten wat lamgeslagen toekijken hoe dit allemaal gebeurt, zonder op grotere schaal (of liever: ludieke!) acties te voeren tegen deze ontwikkelingen. Het lijkt me een voorname taak van de WSO om het voortouw te nemen om openlijk aandacht te vragen voor al deze problemen.

E?n van de hindernissen die de studentenorganisatie zal moeten nemen om succesvol actie te kunnen voeren, is het 'terugwinnen' van alle studenten voor de WSO. De actieve studenten zijn volgens mij geen afspiegeling van de mening van alle Wageningse studenten, waardoor ook het probleem is ontstaan dat ze zich vervreemd heeft van een groot deel van de beoogde doelgroep.

De aanleiding voor deze brief is de Wekweek en de prijs die ervoor uitgereikt is. Ik heb me verschrikkelijk ge?rgerd aan die week. Jarenlang heb ik me ingezet voor de universiteit en dan krijg je een boekje dat 'we niet actief genoeg zijn' en 'een nachtje buiten moeten slapen als ludieke actie'. Ronduit belachelijk en ik hoop dat meerdere studenten dat met mij vonden. Wageningen is wel klein, maar we hebben juist relatief veel actieve studenten. Tijdens die Wekweek worden de paar studenten die dan naar Wageningen komen er ook nog van beticht dat ze te weinig actief zijn. Dat vind ik neigen naar een niet gezonde bemoeizucht!

Laten we als studenten de handen ineenslaan voor een krachtige stem tegen de huidige gang van zaken op de universiteit. Indien we dat als studenten achter de rug hebben en een vernieuwende en minder bureaucratische universiteit mogelijk hebben gemaakt, dan komen er vanzelf meer studenten en zal de idiote Wekweek zeer waarschijnlijk nooit meer nodig zijn.

Michiel Uitdehaag, vijfdejaars Landinrichtingswetenschappen