Nieuws - 21 maart 2002

LS: Vakcentrales en college van bestuur

LS: Vakcentrales en college van bestuur

De manier waarop het college van bestuur is omgegaan en nog omgaat met de vakcentrales ten aanzien van het werkdrukonderzoek bij de universiteit is aanleiding voor deze brief (die is gestuurd naar het CvB).

De vakcentrales verenigd in het OPWU hebben al jaren aangedrongen op werkdrukonderzoek en het onderwerp is zelfs onderdeel van de laatste CAO. Sinds begin 2001 hebben de centrales bij het CvB gevraagd om een werkgroep die naast de algemene vragen, vergelijkbaar met het DLO-onderzoek, ook enkele universiteitsspecifieke vragen kritisch zal bekijken. Met de antwoorden hierop zou het beleid kunnen worden getoetst en aangepast en tevens zou aansluiting kunnen worden gevonden op reeds uitgevoerd en nog uit te voeren onderzoek bij de Nederlandse universiteiten. De vakcentrales zijn van mening dat niet of nauwelijks aansluiting is gezocht bij de eerdere universitaire onderzoeken noch is ingegaan op de specifieke universitaire situatie. Zo wordt niet gevraagd naar vaste of tijdelijke aanstelling, onderscheid tussen bijzonder, persoonlijk, 0,0 of gewoon hoogleraar, de onderwijsstapeling (oud, nieuw en innovatie), reorganisatie, en mix van onderwijs en onderzoek.

U begrijpt dat wij als vakcentrales van het personeel werkzaam bij de universiteit ons distanti?ren van een dergelijke benadering. Wij hebben in dit onderzoek als vakcentrales ons inziens te weinig inbreng gehad. Wij realiseren ons echter dat werkdrukonderzoek geen langer uitstel kan verdragen. We sporen onze leden aan om de vragenlijst in te vullen en niet te schromen aanvullende opmerkingen op de lijst te noteren.

Wij zouden het op prijs stellen in de toekomst weer een gesprekspartner tegenover ons te hebben die kennis heeft van Wageningen Universiteit, van de relaties met de andere universiteiten en bereid is in een open en transparant gesprek met de vakcentrales te overleggen over zaken die het personeel van Wageningen Universiteit aangaan.

B.J.M. Verduin, namens de vakcentrales verenigd in het OPWU