Nieuws - 14 februari 2002

LS: Studium Generale uit De Wereld?

LS: Studium Generale uit De Wereld?

Open brief aan de Raad van Bestuur van Wageningen UR

U schijnt grootse plannen te hebben met voormalig hotel De Wereld. Dit historische pand in het centrum van Wageningen dient al jaren als onderkomen voor onder andere de Dienst Studentenbegeleiding en het bureau Studium Generale van de universiteit. De fraaie Capitulatiezaal wordt door Studium Generale gebruikt voor openbare lezingen en debatten, symposia en studiedagen, tentoonstellingen en lunchconcerten. Ook studentengroepen en groeperingen van buiten Wageningen UR maken veelvuldig van het gebouw gebruik. De Wereld vervult daarmee een belangrijke functie als discussieplatform voor studenten en medewerkers van Wageningen UR en delen van de Wageningse bevolking. De zolderruimte wordt intensief gebruikt door filmhuis Movie-W en theater 't Hemeltje. De Wereld draagt daarmee in belangrijke mate bij aan het culturele en studieklimaat in Wageningen.

Hieraan wilt u een eind maken. Niet zozeer aan de activiteiten van Studium Generale, Movie-W en 't Hemeltje - die u elders wilt onderbrengen - maar aan het gebruik dat zij van De Wereld maken. Studium Generale zou volgens u onderdak kunnen vinden in een nog te bouwen onderwijsgebouw op het Wageningen UR-complex De Born, aan de rand van Wageningen. Voor filmhuis, lunchconcerten en theater zijn nog geen duidelijke opties voorhanden.

U wilt De Wereld een uitgesproken publieksfunctie laten vervullen; deels door het gebouw commercieel te laten exploiteren als horecagelegenheid, deels door de Capitulatiezaal en de Serre te gebruiken voor offici?le Wageningen UR-aangelegenheden en andere representatieve doeleinden. Met de ontruiming van het gebouw is inmiddels een aanvang gemaakt: de Dienst Studentenbegeleiding verhuist binnenkort richting Bestuurscentrum.

Wij zouden een dergelijk besluit - dat nog niet is genomen, maar wel steeds dichterbij komt - betreuren. Met u zijn we van mening dat een beter gebruik van De Wereld wenselijk is, en dat een verbeterde en commerci?le horeca de publieke functie van het gebouw kan versterken.

Voor die publieke functie zien we echter een heel andere invulling! De Wereld moet primair een ontmoetingsplaats zijn voor studenten, voor medewerkers en anderen van binnen ?n buiten Wageningen UR. Met zijn ligging in het centrum van Wageningen vormt De Wereld een ideale ontmoetingsplaats, vooral straks als door nieuwbouw alle onderzoek en onderwijs naar de rand van Wageningen is verplaatst.

Uw plannen versmallen de publieksgerichte functie van De Wereld tot offici?le, representatieve aangelegenheden, waar het gros van de studenten, medewerkers en Wageningse bevolking weinig te zoeken heeft. Juist omdat Studium Generale zich met zijn activiteiten richt op een breed publiek en juist omdat de ruimtes in De Wereld openstaan voor zowel interne als externe groeperingen, doen deze plannen afbreuk aan de publieke functie die het gebouw thans vervult.

Plaatsing van Studium Generale in een onderwijsgebouw buiten het centrum is de dood in de pot voor avondactiviteiten. Het niet-universitaire publiek zal er door worden afgeschrikt. Maar ook studenten zullen 's avonds niet snel op hun fiets stappen om zich naar een buitenregio van Wageningen te begeven. Een vergelijkbaar experiment in Delft is onlangs teruggedraaid: vanwege gebrekkige opkomst zijn Studium Generale-activiteiten terugverhuisd naar het centrum van de stad.

We verzoeken u terug te komen op uw voornemens en in te zetten op een breed publiek gebruik van De Wereld, waarvan Studium Generale-activiteiten vanzelfsprekend onderdeel uitmaken.

Dr. ir. Sander Essers, co?rdinator Studium Generale

Prof. dr. Nico van Breemen, voorzitter Commissie voor het Studium Generale