Nieuws - 31 mei 2001

LS: Studentenraad

LS: Studentenraad

In het Wb van 10 mei stond op bladzijde 5 een artikeltje over de studentenraad. Een van de redacteuren had de vergadering bijgewoond waarin onder andere de evaluatie van de bestuursstructuur plaatsvond. Het verslag daarvan in het Wb heeft (begrijpelijkerwijs) wat ergernis gegeven bij het college van bestuur. Vooral de laatste alinea bevatte uitspraken van studentenraadsleden die er niet om liegen. Ik kwam onder andere een citaat van mezelf tegen waar ik zelf van opkeek. Ik wil met deze reactie een paar dingen rechtzetten.

Dat betekent niet dat ik uitspraken wil terugnemen of iets dergelijks. Wat ik wel wenselijk vind, is een correcte weergave van wat er gezegd is. Bij het nalezen van de notulen van de vergadering werd me duidelijk dat deze een andere taal spreken dan het artikel in het Wb. De evaluatie was overwegend positief, hoewel er best enkele flinke kritiekpunten geleverd zijn. Deze mogen ook genoemd worden, maar dan wel correct. In het bewuste artikeltje lijkt het alsof het college van bestuur onvoldoende functioneert in onze ogen. Dat is niet het geval.

Ik heb niet gezegd 'dat de studentenraad bewust buiten belangrijke zaken wordt gehouden uit angst voor kritiek van de studentenraad.' Wat in de notulen staat, is het volgende: 'Bij het ene onderwerp wordt de studentenraad er koste wat het kost buiten gehouden, terwijl bij andere zaken de studentenraad heel erg betrokken wordt.' Wat ik heb willen aangeven, is het vermoeden dat het college van bestuur bij sommige onderwerpen de mening van de studentenraad belangrijker vindt en de bijdrage meer waardeert dan bij andere onderwerpen.

Tot slot wil ik opmerken dat de studentenraad in Wageningen serieus wordt genomen door het college van bestuur, iets wat op andere universiteiten wel eens te wensen overlaat. Dit is iets wat gezegd moet worden bij alle verbeterpunten die bij de evaluatie naar voren kwamen. Ik ben daarom ook blij met het functioneren van de studentenraad van Wageningen Universiteit, mede dankzij het college van bestuur.

Mede namens de Studentenraad,

Pieter de Wolf (Christen Studenten Fractie)