Wetenschap - 20 juni 2002

LS: Studentenraad op lange termijn

LS: Studentenraad op lange termijn

In het Wb van 6 juni geeft Arin van Zee commentaar op de slagvaardigheid van de studentenraad (SR) onder de titel 'Studentenraad onzichtbaar'. Hij verwijt daarin de SR hun gebrekkige slagvaardigheid en verklaart daarmee voor het grootste deel hun 'onzichtbaarheid'. De drie partijen CSF, PSF en Veste werden verweten te weinig te doen voor de studenten. Dit werd uitgewerkt aan de hand van een recent voorbeeld: de gevolgen van de vierpuntsvakken op het onderwijs. Dit is een duidelijk voorbeeld van te makkelijk willen scoren van een journalist.

Kritisch zijn is ??n ding, sensatie zoeken is een ander. Met termen als 'vergaderstudenten', 'zich niet bekommeren om de resultaten' en 'is meepraten alleen niet genoeg' en dit soort beweringen niet onderbouwen met enige feiten geeft de auteur aan geen enkel serieus doel na te streven. Dit soort retoriek dient slechts om de onvolledigheid van het artikel te verbergen.

Op ??n recent lopende zaak wordt gelijk het hele functioneren van de SR afgerekend; niets wordt vermeld over andere beleidspunten, zowel nu als in het verleden.

Het is onmogelijk om een heel onderwijsbeleid om te gooien in een relatief kort tijdsbestek (waar de auteur op schijnt te doelen), waar medewerkers van de universiteit jaren van voorbereiding in gestoken hebben. Zo zijn er op de korte termijn inderdaad geen concrete maatregelen te verwachten, omdat deze simpelweg niet mogelijk zijn.

Natuurlijk moet de studentenraad zich blijven inzetten voor concrete resultaten op de korte termijn, waar mogelijk, zolang de effecten op de lange termijn maar niet uit het oog verloren gaan. Misschien een voorbeeld voor het Wb; voor de korte termijn zijn dit soort opruiende stukken best grappig omdat er allerlei mensen (zoals ik) reageren. Echter op de lange termijn ondergraaft men de eigen positie als kritische partner van de universiteit.

Joost Hulsbos

Onafhankelijk, maar gekleurd