Nieuws - 20 juni 2002

LS: Studentenraad interessant voor Wb?

LS: Studentenraad interessant voor Wb?

In een vorig Wb schreef Arin van Zee over de studentenraad. Hij concludeerde op basis van ??n verhaal dat de studentenraad onzichtbaar is en stelt dat de hoofdtaak van de studentenraad het oplossen van problemen van studenten is. Volgens ons is dit een positief neveneffect van de studentenraad. Onze hoofdtaak is anticiperend bezig zijn met beleid van Wageningen Universiteit en op die manier problemen voor studenten te voorkomen.

Een informeel overleg is een goed moment om de achterliggende argumenten bij knelpunten boven tafel te krijgen. Op deze manier zul je niet direct grote knelpunten op kunnen lossen; hiervoor zijn we aangewezen op de offici?le wegen. Dat wij hier optimaal gebruik van maken, had de schrijver het afgelopen jaar kunnen zien in ??n van onze dertien offici?le vergaderingen met het College van Bestuur. Grote afwezige hierbij was het Wb, waardoor de studentenraad in het huisblad van Wageningen UR slecht zichtbaar was. Is het werk van de studentenraad niet interessant genoeg voor het Wb inclusief Arin van Zee?

Studentenraad WU 2001-2002