Nieuws - 20 juni 2002

LS: Slimste student doet geen quiz

LS: Slimste student doet geen quiz

De 'slimste' - of liever gezegd - de 'bekwaamste' student, geeft geen antwoorden op de vragen van De Grote Universiteitsbladenquiz. Want deze weet:

- dat de vragen louter gebaseerd zijn op het intellectuele en niet op het emotionele of het spirituele vlak. Deze drie-eenheid (ook wel IQ, EQ en SQ genoemd) is onafscheidelijk. Een waar 'slimme' student of zoals beschreven 'homo universalis' zal deze drie vlakken in gelijke mate in zich hebben.

- dat de vragen uit de quiz in de huidige wereld van informatieverstrekking relatief makkelijk zijn op te zoeken en in feite niet de parate kennis maar het zoek-vermogen toetsen. Antwoorden op vragen haal je uit jezelf, zo nodig uit je diepste innerlijk.

- dat (het beantwoorden van) deze quiz en soortgelijke vrijwel uitsluitend op eerzucht, roem en 'tentoonstelling van het kunnen' uit zijn. Een waar 'slimme' student is vol zelfvertrouwen en heeft het niet nodig om door middel van openbaring van zijn kennis zichzelf te bewijzen.

- dat de vragen en ook de antwoorden van deze quizvragen slechts door mensen zijn bedacht. Alleen door het doorgronden van de mensheid zal de student deze vragen kunnen beantwoorden, maar de Werkelijkheid zal hij hiermee nooit kunnen begrijpen.

- dat een bekwame student bescheiden en toch niet verlegen is. Hij zoekt de Waarheid in zichzelf en niet daarbuiten. Zijn omgeving is slechts een reflectie op zichzelf. Als hij zichzelf werkelijk kent zal hij ook Al het andere kunnen bevatten, want hij vormt hiermee ??n geheel.

Hoewel de intentie van het opzetten van deze quiz uit een goed hart kan komen, denk ik dat het streven naar en het selecteren op een hoge mate van intellectueel vermogen, niet het doel van deze maatschappij/wereld kan zijn.

Het Leven is geen wedstrijd!

Hart-elijke groeten,

Patrick van Gompel