Nieuws - 21 juni 2001

LS: Sex-appeal

LS: Sex-appeal

Wellicht als overbodige aanvulling op de vele ingezonden brieven die u heeft mogen ontvangen als reactie op het artikel over mannelijk sex-appeal in Wageningen. Op zich wel grappig om de vrouwelijke frustratie eens in deze vorm terug te lezen. De oplettende (lees: mannelijke) lezer heeft naar alle waarschijnlijkheid een wat cynische glimlach niet kunnen onderdrukken. Misschien is het bij de dames wel eens opgekomen dat zijzelf enigszins oorzakelijk in verband zouden kunnen staan met het door hen aangestipte feit, namelijk een opmerkelijke afwezigheid van de mannelijke drang tot het versieren. Dus dames, tot ziens in Groningen, we zullen jullie naar goed Wagenings gebruik niet in de weg lopen.

Drie enorm lekkere, mannelijke plantentelers,

Niek Botden, Egbert Jonkheer en Ben Klein Swormink