Nieuws - 29 november 2001

LS: Sensatiezucht Wb

LS: Sensatiezucht Wb

Het stuk over studenten en wiet in Wb 33 heeft ons zeer teleurgesteld. Niet alleen omdat wij de organisatoren zijn van het seminar voor studenten uit Turkije, Albani? en Servi?, maar meer ook omdat het jammer is dat het vooroordeel over buitenlanders in Nederland en wiet, bevestigd wordt door een dergelijk artikel. Er zijn wel degelijk mensen die om andere redenen naar Nederland komen dan het roken van wiet. Of zal de wiet een teken zijn van juist andere vrijheden die studenten in de betreffende landen niet hebben? Betreurenswaardig is het dat een onafhankelijke krant als het Wb zich overgeeft aan een dergelijk sensatieverhaal, terwijl studenten hier met erg serieuze bedoelingen zijn.

Juist het bezoek van studenten uit drie Zuidoost-Europese landen aan het seminar van de WSO, werd gekenmerkt door hele andere sensaties dan wiet. De Turkse studenten vertegenwoordigden een studentenorganisatie die niet vrij haar mening mag uiten. Zodra zij dit wel doet, wordt de organisatie opgedoekt en komen de studenten in het gevang. De Albanezen zijn op zoek naar een organisatievorm die uit handen kan blijven van politieke partijen, die hen het liefste als marionetten gebruikt in het verkiezingsspel. De Serven, tot slot, hebben jarenlang de mogelijkheid om te studeren op het spel gezet, om tegen het regime van Milosevic te vechten. Nu zijn zij hier om te kunnen zien hoe je een organisatie opzet in tijden van wederopbouw.

Het is moeilijk te begrijpen dat een krant als het Wb niet door een luchtig wietverhaal kan prikken om zich te verdiepen in de achtergronden van studenten. Een goed interview richt zich, ons inziens, juist hierop. Het is begrijpelijk dat deze studenten in de kroeg liever praten over wat luchtigs als Amsterdam dan problemen en politiek in eigen land. Tijdens de vakbondscursus zijn we er in geslaagd om wederzijds begrip te cre?ren waardoor samenwerking in de toekomst mogelijk wordt. Hierdoor willen we zorg dragen voor het feit dat niet alleen studenten in West-Europa een goede opleiding kunnen genieten, maar ook de studenten in landen waar studenteninspraak en het streven naar kwalitatief goed onderwijs niet zo vanzelfsprekend is. Dat is namelijk waar het om draaide tijdens het seminar: studentenparticipatie in het onderwijs. Uitgerekend het Wb had hier op in kunnen gaan.

Werkgroep Internationaal, WSO