Nieuws - 8 november 2001

LS: Reactie

LS: Reactie

Gezien de leeropdracht van de leerstoelgroep waartoe ik behoor (Rurale Ontwikkelingssociologie) zijn wij ge?nteresseerd in samenwerking (met welke kenniseenheid dan ook) op het gebied van internationalisering. De kritische massa bij het LEI blijft, ondanks de door de heer Wubben aangegeven 'enorm sterke internationale onderzoekspoot' hiertoe echter zeer beperkt. Enkele gegevens: in termen van financi?le omvang dragen internationale activiteiten circa 2,2 miljoen aan de omzet van LEI bij. Binnen het departement Maatschappijwetenschappen is dit circa tien keer zoveel (bron: Eindrapport Taakgroep Internationalisering Gamma, september 2000). In termen van personele inzet heeft het LEI in totaal twaalf medewerkers in dienst die zich (deels of geheel) met internationale werkzaamheden bezighouden. Ter vergelijking: binnen het departement Maatschappijwetenschappen (Mansholt Instituut, CERES en WIMEK) zijn dit er 112 (waarvan 92 aio/PhD-projecten en 28 UD/UHB/postdocs). Meer dan de helft hiervan zijn bestuurskundigen en sociologen (zelfde bron). Helaas weet ik niet hoeveel van de twaalf medewerkers van het LEI die met internationalisering bezig zijn, bestuurskundigen of sociologen zijn.

Het overgrote deel van het bestuurskundig en sociologisch onderzoek binnen het departement Maatschappijwetenschappen heeft een gamma-b?ta-component. Dit willen we graag uitbouwen, maar de kenniseenheid maatschappijwetenschappen betekent gamma-gamma-samenwerking en daar staat de markt niet echt op te wachten.

Een en ander neemt niet weg dat we in de toekomst meer op elkaar zullen zijn aangewezen. 'Onbekend maakt onbemind' mag inderdaad geen leitmotiv worden voor een organisatie die voor nieuwe uitdagingen in een onzekere toekomst staat. Ik ben dan ook te allen tijde bereid om onder een gezellige kop koffie met de heer Wubben van gedachten te wisselen over mogelijke complementariteiten en gezamenlijke toekomstige projecten (bijvoorbeeld op het gebied van innovatief ondernemerschap). Wie weet ontstaat er binnenkort een nieuw koffiekoppeltje in de Leeuwenborchkantine. (Niets tegen koffie of tegen koppeltjes: daaruit komen doorgaans nieuwe idee?n en groei voort.) Jammer alleen dat Den Haag zo ver ligt voor een gezellig bakje!

Gerard Verschoor,

leerstoelgroep Rurale Ontwikkelingssociologie