Nieuws - 13 september 2001

LS: Propedeuse in Leeuwarden

LS: Propedeuse in Leeuwarden

Wb 24: Maar vijf propedanten in Leeuwarden, en gerekend was op ruim 35. Iedereen is hier verbaasd over.

Ik herinner mij dat in het begin van de tachtiger jaren er vanuit Den Haag de 'opdracht' aan de LU kwam: start een propedeuse in Friesland. De toenmalige UR was hier tegen, en heeft, het risico van zware sancties van het ministerie negerend, dit toen afgewezen. Ik herinner mij ook nog dat ik toen een betoog gehouden heb dat neer kwam op het volgende: [1] In de noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drente) gaat van de vwo-abituri?nten een groter deel dan gemiddeld over Nederland een universitaire studie doen. [2] Van deze groep komt een groter deel dan gemiddeld naar Wageningen. Tot nu toe twee positieve effecten, maar... [3] Van de jongeren in dat deel van het land gaat een veel kleiner deel dan gemiddeld naar het vwo. Dat heeft te maken met de relatieve afstanden: als je in een stad met een vwo-school woont 'probeer' je dat eerder (met een zekere kans op succes), dan als je daar elke dag twee keer drie kwartier voor moet fietsen. En dat bleek nu net de crux, want dat laatste effect was groter dan de twee andere effecten samen, met als gevolg een relatief iets kleinere instroom uit deze provincies dan je zou mogen verwachten op basis van de verdeling van de negentienjarigen over Nederland. Mijn suggestie was toen dan ook: als we iets willen doen aan het aantal studenten uit dat deel van Nederland, moeten we niet een propedeuse in Leeuwarden beginnen, maar vwo-scholen oprichten op het platteland aldaar.

Maar nu de numerieke consequenties: het noorden was toen en is nog steeds relatief dunbevolkt, er woont net tien procent van de Nederlandse bevolking: als we wel het verwachte aantal studenten zouden halen, gebaseerd op de verdeling van het aantal negentienjarigen, zou dat zo'n acht studenten per jaar hebben gescheeld. Inmiddels zijn de studentenaantallen ongeveer gehalveerd ten opzichte van 1983, dus met die vijf studenten die nu begonnen zijn in Leeuwarden zitten we voor het Noorden precies op peil. Nu alleen nog hopen dat ze daar niet zo inburgeren dat ze er uiteindelijk voor kiezen om aan het Van Hall af te studeren.

En dan nog een tip tot slot: ook uit Zeeland was de instroom laag. In 1983 kon ik met hetzelfde rekenmodel rekenen op twee extra studenten. Een propedeuse in Vlissingen zal dus zeker ook nog een extra student opleveren!

Ik wens de vijf overigens succes, en ik hoop dat ze met zijn vijven de aandacht krijgen die ze verdienen.

Jan A. den Dulk