Nieuws - 24 januari 2002

LS: Pintic in twee varianten

LS: Pintic in twee varianten

Bij het lezen van het artikel over de telefoontikker (Wb 2, 17 januari) viel mij op dat de informatie die ik gaf niet goed is begrepen. Graag wil ik dit rechtzetten, ook omdat het bericht informatief is bedoeld.

Bij AW Telecom kan uit twee tikkers worden gekozen: de Pintic pincode-tikker en de Budgettikker. Onze afdeling kiest voor ??n tikker (en dus niet voor twee tikkers), de zogenaamde Pintic pincodetikker.

De Pintic houdt van alle telefoongebruikers per gebruiker de kosten bij. Kosten handmatig opschrijven is niet meer nodig. Er zijn twee varianten van de Pintic. De Pintic pincodetikker splitst de ontvangen telefoonrekening uit op het moment dat de rekening (van KPN of een andere provider) is ontvangen. Iedereen weet dan precies wie wat verbeld heeft. De andere tikker, de Pintic Budgettikker, werkt met budgetten. Gebruikers betalen vooruit aan de telefoonbeheerder. Die zet een budget in de Pintic Budgettikker voor de gebruiker. Er kan dan gebeld worden tot het budget op is en dan niet meer. De beheerder weet dan zeker dat de rekening altijd (vooraf) betaald is.

Meer informatie is te vinden op de site van AW-Telecom: www.awtelecom.nl.

Dirk Vries