Nieuws - 20 december 2001

LS: Optare, geen optie!

LS: Optare, geen optie!

Ha, dacht ik, toen ik het fraaie Optare-boekje bekeek, eindelijk kan ik iets met de door mij opgespaarde verlofdagen doen. Maar wie schetst mijn verbazing, als mij bij de cursus 'ondernemend werkgeverschap' voor leidinggevenden wordt medegedeeld dat Optare bedoeld is als een tool voor managers om te onderhandelen met de werknemers. Het is helemaal niet de bedoeling dat de werknemers een 'kado' krijgen voor de ingeleverde dagen, er moet van de werknemers een tegenprestatie worden gevraagd, in de vorm van een extra taak.

Hoezo, tegenprestatie?? Die is toch al lang geleverd, we hebben toch niet voor niets zoveel verlofdagen opgespaard? Nee, dat zien we verkeerd. Als er verlofdagen zijn opgespaard, dan ligt dat aan de ineffici?nte werkwijze, waardoor werknemers meer tijd nodig hebben voor taken die ze eigenlijk in minder tijd hadden moeten doen. En als het al zo is dat er geen balans is in de verhouding tussen de taak en de tijd die daar voor staat, dan moet de werknemer maar zijn conclusies trekken en opstappen.

Is dit de dank voor loyaliteit van de werknemers? Men werkt meer dan overeengekomen met de werkgever en krijgt nog een schop na. Extra wrang wordt het verhaal als je bedenkt dat enige tijd geleden alle werknemers ADV-dagen erbij hebben gekregen, maar geen extra mankracht, zodat vrijwel geen enkele loyale medewerker in staat is om de dagen, waar hij/zij recht op heeft, ook op te nemen.

In de wandelgangen heb ik gehoord dat Optare het eerste jaar uit centrale middelen gefinancierd gaat worden (als men zich niet bedenkt) en daarna door de leerstoelgroepen zelf moet worden betaald. Ook dat nog! Waar moet dat geld vandaan komen? Als de leerstoelgroepen dit zelf moeten financieren, dan houdt het op en kunnen deze fantastische arbeidsvoorwaarden op maat in de ijskast. De universiteit maakt mooie sier met een juichend aangekondigd arbeidsvoorwaardenbeleid, kondigt aan dat de financiering geen reden mag zijn om een aanvraag te weigeren, maar zorgt vervolgens, in ieder geval op termijn, niet voor financiering!

Liesbeth Kesaulya,

Sectie Milieutechnologie