Nieuws - 8 november 2001

LS: Onbekend maakt onbemind?

LS: Onbekend maakt onbemind?

In het Wb van 1 november wordt op pagina 3 twijfel geuit over de kenniseenheid maatschappij. E?n overwegend positief lid van de ondernemingsraad van het LEI wordt geplaatst tegenover vier onderzoekers vanuit Wageningen. Vanuit de leerstoelgroep Bedrijfskunde, die in een project bij en met het LEI werkt, hebben we regelmatig over de samenwerking gesproken. Wij zijn beter te spreken over de kenniseenheid.

Eerst een instemmend geluid: het is inderdaad jammer dat er geen buitenstaanders in deze directie zijn aangesteld. Meer specifiek, de parttime bestuurders voor wetenschap hebben elders ook veel andere taken op hun schouders liggen, waardoor ze minder sterk zullen zijn in het echte innoveren van onderzoek. Anderzijds, het college van bestuur heeft er geen juridisch wespennest van gemaakt en er is geen laag tussen geschoven. Het moet juist decentralisatie en effici?ntie bevorderen. Wij kunnen het dan zelf invullen. Lof hiervoor!

Het artikel schrijft vooral over het LEI zonder het LEI. Projecties van tobbende onderzoekers die alles te weinig of niet goed genoeg vinden? Juist zij kunnen de integratie als een nieuwe bron van kennis en samenwerkingsverbanden zien. Zo is er binnen het LEI een groep bezig met de gamma-b?ta-integratie. Daar kunnen wij hier wellicht ook van leren. Het LEI heeft verder een groep internationaal gerichte en erkende toponderzoekers. De opmerking over een tekort aan kritische massa (Verschoor) is naar hemzelf terug te draaien tot een oproep iets te doen: per 1 november begon er bij het LEI een oud-student met specialisatie sociologie die mede door mij (van een andere leerstoelgroep zijnde) bij het LEI is gaan werken. Trouwens het is voor onze opleiding beter multidisciplinair te werken dan in kleine groepjes specialisten in isolatie. In dit verband: het LEI doet onderzoek naar netwerken en ketens, en heeft een deeltijd hoogleraar erop aangesteld gekregen. Waarlijk innovatief en niets zuiver-economisch. Is het LEI een cijfermachine? Misschien kunnen ze dan databestanden van ons overnemen! Vanuit onze leerstoelgroep zijn we eerder dit jaar bij het LEI gaan praten over mogelijke vormen van samenwerking. Een resultaat is een origineel onderzoek naar de (beste) institutionele plaatsing van de Nederlandse Voedselautoriteit.

Mogelijk het belangrijkste punt is dat het LEI de druk van de buitenwereld en daarmee ook meer urgentie voelt om scherp te zijn. Hier voelen wij die urgentie helaas veel minder, als een keizer die geen kleren heeft (in ons geval studenten)?

Per saldo, wij zijn positief over de meerwaarde van de kenniseenheid, voor de effici?ntie en voor medewerkers. Volgen de open en kritische wetenschappers van de Leeuwenborch niet onkritisch het gezegde 'onbekend maakt onbemind'? Ga praten!

Emiel Wubben,

leerstoelgroep Bedrijfskunde