Nieuws - 19 september 2002

LS: Nobelweg

LS: Nobelweg

In de lokale pers en Wb van 12 september j.l. namen we kennis van een ons inziens verbazingwekkende reactie van een oud-bewoner van Nobelweg 8 over de sloop van het studentencomplex aan de Nobelweg. Als huidige bewoners kunnen wij ons niet geheel vinden in de argumenten die de heer Van den Boogaard aandraagt voor het behoud van het 'unieke' complex.

We vinden het vreemd dat de heer Van den Boogaard teruggrijpt naar standpunten van bewoners uit het verleden, zoals de actie voor het behoud van de flat in 1983. Het ging toen om een gebouw van 25 jaar oud, maar inmiddels is het pand 45 jaar oud.

Het complex straalt volgens de heer Van den Boogaard, dankzij de 15 kleine kamers aan ??n gang en zeer beperkte voorzieningen, zeer veel charme uit. Zoals hij zelf al zegt, 'een vorm van huisvesting die door veel buitenstaanders als onacceptabel zal worden gekenschetst, niet passend in deze tijd'. Hier heeft de heer Van den Boogaard een punt, al is hij niet geheel volledig: niet alleen buitenstaanders vinden deze vorm van huisvesting onacceptabel. Ook de huidige bewoners van zijn vroegere onderkomen, Nobelweg 8, zijn niet zo gecharmeerd van 'dit unieke pand'.

Helaas vermeldt de heer Van den Boogaard niet wanneer hij zelf in deze hokken van 3 x 4 meter woonde, maar het was in een tijd dat 'kleinschaligheid' en het gebrek aan luxe leidde tot een flexibele houding, lotsgebondenheid, een versterkte sociale band en het typische Wageningse 'wij'-gevoel (wat dat ook mag betekenen).

Hieruit concluderen wij dat het wel een aantal jaartjes geleden moet zijn dat deze Nobelweg-redder hier voor het laatst voet binnen de deur heeft gezet. Toch meent de heer Van den Boogaard dat ook wij snel verknocht zijn geraakt aan de intimiteit van deze vorm van huisvesting. Intimiteit is er zeker wel, daar zijn we het over eens, maar die komt echt niet van de 'groene balkonnetjes' of welk deel van het gebouw dan ook. De intimiteit komt van de bewoners zelf.

Als huidige bewoners zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen. Zodoende kunnen we waarborgen dat er een nieuw uniek pand komt te staan dat w?l als paradepaardje voor Wageningen als studentenstad kan fungeren.

Begrijp ons niet verkeerd; wij beleven hier veel woonplezier, maar niets meer of minder dan we in een ander pand zouden hebben. Als genoegdoening voor het emotioneel verlies dat de heer Van den Boogaard vreest te gaan lijden, bieden wij als huidige bewoners hem het originele huisnummer van Nobelweg 8 aan.

De huidige bewoners van Nobelweg 8