Nieuws - 30 augustus 2001

LS: Niet blij met dienstverband bij Stichting DLO

LS: Niet blij met dienstverband bij Stichting DLO

Voorlopig sluitstuk van de reorganisatie van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) vormt, voor degenen voor wie een plaats binnen de nieuwe organisatie is voorzien, het ontslag als ambtenaar bij LNV en het, per 1 oktober, verkrijgen van een dienstverband bij de Stichting DLO. De ontwikkeling van een samenwerking tussen de universiteit, de instituten en het praktijkonderzoek binnen Wageningen UR lijkt mij onvermijdelijk en spreekt mij aan. Ik vind het echter jammer dat ik de LNV-ambtenarenstatus moet verruilen voor een dienstverband bij de Stichting DLO en niet direct bij Wageningen UR, of het dienstonderdeel PPO-BV, in dienst word gesteld.

Het bestaansrecht van de Stichting DLO bestaat inmiddels uit het zijn van niet meer dan een 'P&O-administratiekantoor', met als functie het in dienst nemen, houden (dat blijft natuurlijk de vraag) en uitbetalen van medewerkers van een aantal onderliggende BV's. 'Werkmaatschappijen' die overigens, gezien de recente verwijdering van de toevoeging -DLO bij alle Wageningse instituten, niet met dit administratiekantoor geafficheerd willen worden!

Blijkbaar is Wageningen UR (ondanks z'n imposante logo en bijbehorende keurige huisstijl), als 'krachtige', 'toekomstgerichte' organisatie, niet in staat om ook het onderdeel P&O te behartigen. Daarvoor wordt teruggegrepen op de, in mijn ogen oubollige en gedateerde Stichting DLO. Een belangrijk argument hierbij is (naast de blijkbaar nog steeds verschillende arbeidsvoorwaarden tussen WU'ers en instituuts-/praktijkonderzoekers) dat het met de onderliggende BV's (financieel) wel eens mis zou kunnen gaan. Dat getuigt van weinig geloof in de marktkansen van de diverse BV's (in mijn geval PPO-BV). Het op deze wijze, nota bene door de 'eigen' Wageningen UR organisatie, getoonde voorbehoud bevestigt de twijfel over het perspectief van de verzelfstandiging en maakt het daarom weinig aantrekkelijk om de LNV-ambtenarenstatus te verruilen voor een dienstverband bij de Stichting DLO.

Ik verwacht, en merk op de 'werkvloer' inmiddels, dat een gelijkwaardige voortgang van het dienstverband, binnen PPO-BV onder de Stichting DLO, allerminst gewaarborgd is. Om eerlijk te zijn lijkt het na de privatisering, in de nieuwe context van de DLO-'werkmaatschappij' PPO-BV, eerder ambtelijker dan marktgerichter te worden!

Voor een echt enthousiasmerende, en wat mij betreft meer motiverende en geloofwaardige nieuwe start, was het passend geweest om als PPO-BV of Wageningen UR de zorg voor het personeel niet te delegeren aan de Stichting DLO, maar daar werkelijk zelf verantwoording voor te nemen. Het verkrijgen van het zo nadrukkelijk gepropageerde WUR- en/of PPO-'gevoel', en de binding met deze beide organisaties, wordt door een dienstverband bij de Stichting DLO (wat mij betreft) allerminst bevorderd!

Hans van der Mheen, PPO-AGV, Lelystad