Nieuws - 20 december 2001

LS: Muizenissen

LS: Muizenissen

Waarom ik niet mopper of mijn ongenoegen uit via 'muizenissen'? Omdat ze zo treffend verbeeld en verwoord worden via de tekeningen van Loet van Moll en de column van Kees de Hoog. Ik realiseer me echter terdege dat dit een dooddoener is. Dus hier een paar van mijn 'muizenissen', c.q. ergernissen: mismatch onderwijslast, algemeen HRM-beleid waarin nauwelijks oog is voor de mens achter de functie, behandeling van personeel en dan met name herplaatsingskandidaten gedurende de laatste reorganisatie en nu weer die van het FB, de organisatiebreed toenemende bureaucratie, 'vermarketing' van de universiteit, euro-proof onderzetters / frisbees.

Ook ergernissen richting redactie Wb. Sinds het een WUR-blad is, lijkt het wel of alleen DLO de krant haalt met onderzoek. Waar blijft berichtgeving over WU-onderzoek en niet in de laatste plaats onderwijs? Gebeurt er zo weinig binnen de universiteit dat er niets te melden valt? En waar is de kritische kant van het Wb of liever gezegd het ontbreken ervan? Een kritisch geluid over verkoop van monumentale panden, nieuwbouwplannen, etc. etc. ontbreekt.

Dus redactie van 'muizenissen': genoeg om mij aan te storen. Dat zal neem ik aan voor veel mensen gelden. Het merendeel van het personeel straalt iets uit van: ik doe waarvoor ik ben aangenomen, verder bekijken ze het maar. Het WIJ-gevoel is weg en dat is de dood in de pot voor een organisatie.

Carla van Zwaaij,

managementassistent leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke analyse van landgebruik / Toerisme en Vrijetijd