Nieuws - 28 november 2002

LS: Meer vrouwen?

LS: Meer vrouwen?

Ik reageer graag op het stukje 'Meer vrouwen aan universiteiten' in Wb 31. Goed dat de Wb redactie daar oog voor heeft. Jammer dat dit niet in verband is gebracht met de boeiende bijeenkomst van het Storm-van der Chijs Fonds op 15 oktober j.l. Prof. Dr. Anneke van Doorne-Huiskes gaf duidelijk de knelpunten aan waarom er niet meer vrouwen in hogere rangen bij onze universiteit werken. Zij kent, als voormalig bijzonder hoogleraar 'Vrouwen in arbeidsorganisaties' bij de WU, thans hoogleraar Sociologie bij de UU en haar grote bemoeienis bij SISWO de problemen maar ook de mogelijkheden die universiteiten hebben om vrouwelijk talent een beter perspectief te bieden. Germa Keuning van HRM schetste de positie van vrouwen bij Wageningen UR, waaruit de discrepantie bleek tussen het aanbevolen beleid uit de inleiding en de realiteit bij Wageningen UR. Voldoende stof voor de daarop volgende boeiende forumdiscussie met professor Louise Vet, Wijnie van Eck, Fanny Heymann en de aanwezigen onder leiding van Margreet Zwarteveen. Erger is, dat de namen en foto van de drie veelbelovende vrouwelijke promovendi die beloond werden met een stipendium van het Storm-van der Chijs Fonds via de aanwezige fotograaf en journalist niet zijn opgenomen in het Wb. Ir. Jetske de Boer werd dankzij haar collega's in de rubriek namen in Wb30 al wel genoemd. Naast haar verkregen Afaf Abdel Rahim en Ana I. de Almeida Costa een stipendium als aanmoediging tot een loopbaan in de wetenschap. Wageningen Universiteit mag trots zijn op deze vrouwelijke wetenschappers.

Marian Bos-Boers, KLV