Nieuws - 6 juni 2002

LS: Kip-cartoon

LS: Kip-cartoon

Als christen ben ik onaangenaam verrast door het onderschrift van de betreffende cartoon: 'En de mens schiep zich een kip naar zijn eigen beeld en gelijkenis'. De maker van de cartoon moet hebben geweten waarnaar dit verwijst, namelijk naar Genesis 1:27 'En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem'.

Nu begrijp ik wel waarom hij een variatie op deze tekst gebruikt, namelijk het feit dat wij mensen het nodig hebben gevonden om een kale kip te fokken. Dit is mijns inziens echter nog geen reden om deze bijbeltekst die gaat over de handelswijze van de soevereine en eeuwige God te misbruiken voor een cartoon.

Ik hoop dat de maker van de cartoon zich kan voorstellen dat dit mij kwetst en met mij misschien ook andere christenen. Ik hoop dan ook dat u, als redactie, in de toekomst een dergelijke bijdrage (nog) kritischer zult bekijken voordat u deze plaatst. Tenslotte wil ik een beroep doen op de maker van de cartoon om in de toekomst af te zien van het misbruiken van bijbelteksten omdat de bijbel het woord van God zelf is.

Maarten Kommers