Nieuws - 11 januari 2001

LS: Kerstpakket (2)

LS: Kerstpakket (2)

Veel WU-medewerkers hebben voor de kerstdagen van mij een e-mailbericht ontvangen, met een korte, column-achtige tekst waarin ik aangeef dat de inhoud van het kerstpakket leidt tot verspilling van geld en grondstoffen en daarom niet past bij de milieubewuste missie van Wageningen UR. Ik pleitte ervoor het kerstpakket te vervangen door een gift aan een 'Goed Doel' naar eigen keuze, door alle medewerkers een 'charibon' te sturen. Ik verzocht de medewerkers hun mening hierover kenbaar te maken door een formulier in te vullen en op te sturen aan de raad van bestuur. Met deze snelle actie wilde ik de ergernis over de inhoud van ons kerstpakket, die ik bij mijzelf en anderen bemerkte, ombuigen tot iets positiefs.

Ik heb veel bijval ontvangen voor dit initiatief, waarvoor dank. Er was echter ook kritiek en onbegrip. Een aantal mensen heeft zich gestoord aan de cynische toon van mijn tekst, welke een weergave was van reacties in mijn omgeving. Dat betreur ik, want daardoor hebben zij wellicht het positieve einde niet meer kunnen waarderen. De column-achtige stijl - bedoeld om reacties uit te lokken - liet mij weinig ruimte voor nuances. Daarom voor de duidelijkheid: het was niet mijn opzet een 'hetze' tegen de raad van bestuur te ontketenen. Ik stel het 'gebaar' van een kerstpakket zeer op prijs en heb altijd genoten van de wijn die we in het verleden kregen. Wat ik niet kan gebruiken probeer ik, net als vele anderen, een goede bestemming te geven. Dat lukt echter niet altijd. Een groot deel van de non-food artikelen wordt vroeg of laat weggegooid, en dat vind ik zonde, ook als het gaat om 'fair trade' artikelen.

Ik heb de e-mail gebruikt voor mijn actie, omdat ik mijn ongenoegen niet wilde uiten in het openbaar, maar alleen WU-medewerkers wilde bereiken. Bovendien wilde ik de raad van bestuur een beeld geven van de mening van de medewerkers. Een enqu?te via e-mail is dan gemakkelijker en effectiever dan een ingezonden brief in het Wb.

Iemand vond dat ik de enqu?teformulieren zelf had moeten verzamelen en doorsturen. Daar was ik het achteraf gezien mee eens. Daarom heb ik een deel van de berichten op dit punt aangepast en het secretariaat van de raad van bestuur gevraagd de ingezonden formulieren voor verwerking maar mij op te sturen. Dat is echter (nog) niet gebeurd.

Van de ruim zestig e-mails of formulieren die ik zelf heb ontvangen was 75 procent positief over de actie. De grote meerderheid vond de charibon een goed idee. Combinatie met een 'fair trade' pakket of een fles 'Chateau Duivendaal' werd enkele keren genoemd als mogelijkheid. Hoewel deze respons niet representatief is voor de hele WU, lijkt mij dit voldoende aanleiding om het kerstpakket de volgende keer beter te laten aansluiten bij de 'missie' van Wageningen UR. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen, maar met het aanbieden van een keuzemogelijkheid kom je een heel eind.

Wim Braakhekke,

sectie Natuurbeheer