Nieuws - 30 augustus 2001

LS: Kantinebeleid

LS: Kantinebeleid

Een belangrijke sociaal hechtende factor voor Wageningen Universiteit was het feit dat elk gebouw een kantine/koffiekamer had, waar je 's morgens, tussen de middag en tijdens theetijd het merendeel van de medewerkers kon aantreffen. Tijdens deze sociale bezigheid werd nieuws uitgewisseld, kennis gemaakt met nieuwe studenten en medewerkers, en werden vele idee?n voor nieuwe projecten en nieuw onderzoek geboren.

Het stemt niet tot vrolijkheid dat vanaf 1 januari 2001 de kantines 's middags niet langer open zijn. Waar ontmoet je elkaar dan nog als werkgroep en collega's? Zeker niet op de paar vierkante meters werkvloer die elke medewerker gegund zijn. Nog erger werd het te vernemen dat deze zomer de kantines van 15 juli tot 15 augustus gewoon 'gesloten' zijn. Geen koffie, thee of lunch meer.

Het is allang niet meer zo dat alle medewerkers middenin de zomer met vakantie gaan: dat doen vrijwel alleen diegenen met schoolgaande kinderen. Wat moeten alle aio's, hardwerkende doctoraalstudenten en niet-vakantievierende medewerkers doen? Kennelijk op een houtje bijten of op de markt op een terrasje gaan zitten. De koffieautomaten doen weliswaar hun vervangende werk als arbeidsstimulant, maar opwekkend is dit niet, en het is zeker niet goed voor de werksfeer. In welk ander bedrijf dat gedurende de zomer openblijft gaat de kantine dicht?

Opwekkende brieven van de raad van bestuur aan het personeel betreffende 'samenhang' en 'de schouders eronder' doen niet veel goeds als dit het resultaat is voor toekomstige samenwerking. Het zou goed zijn als het bestuurscentrum eens een paar dagen mee ging draaien op de werkelijke werkvloer. Wellicht dat de kantinedames dan met spoed teruggeroepen worden van hun gedwongen vakantie.

Willem Takken, leerstoelgroep Entomologie