Nieuws - 3 oktober 2002

LS: Dijkhuizen II

LS: Dijkhuizen II

Twee weken geleden werden de bezuinigingen op de universiteit bekendgemaakt. In hetzelfde nummer stond al een reactie van onze voorzitter: Niet klagen maar effici?nter produceren was het credo. Het Wb van vorige week was daarna wat mij betreft gevuld met wat al te lauwe reacties. Zonder in een Plasterkiaanse spraakverwarring te geraken, zou ik graag een aantal feiten en rationele argumenten op een rijtje willen zetten om alsjeblieft toch tegen de bezuinigingen te zijn:

1. De bezuinigingen die nu zijn aangekondigd bedragen in totaal rond de 9 miljoen euro (ca. 20 miljoen gulden) over 4 jaar. In vergelijking: de bezuinigingen van 1998 bedroegen 15 miljoen gulden en iedereen weet wat dat opleverde.

2. Om dit gat te dekken stellen Dijkhuizen en van der Jagt voor om effici?nter te werk te gaan: inkomsten verhogen en uitgaven verlagen. In normaal Nederlands houdt z'n 'efficiencykorting' gewoon in: meer produceren per eenheid mens B hogere werkdruk en nieuwe ontslagen. Om de inkomsten voor de universiteit te verhogen heeft de HBO-raad al voorgesteld de collegegelden vrij te geven, wat zij waarschijnlijk niet gezegd heeft met het oogpunt deze te verlagen.

3. In dit daglicht gezien lijkt het mij dus niet meer dan logisch om als hoofdvertegenwoordiger van deze universiteit uit je vel te springen. Nog niet zolang geleden bezwoer Dhr. Dijkhuizen nog de rust in de tent te willen houden en geen nieuwe reorganisaties te plannen. Nu is het hem zelfs al te min om kritiek te leveren op de bezuinigingen (wat trouwens iets anders is als klagen).

4. Dijkhuizen doet voorkomen alsof Wageningen al te veel geklaagd heeft bij het ministerie. Integendeel! Zelfs bij de vorige bezuinigingen heeft het toenmalige CvB niets in het werk gesteld om bezuinigingen tegen te gaan. Het was de studentengeleding die er toen voor zorgde dat er 7 miljoen van de bezuinigingen af ging.

5. Tenslotte roemt Dijkhuizen nog het effici?nte onderwijssysteem van Wageningen. Andere universiteiten zouden een voorbeeld aan Wageningen moeten nemen en: "Universiteiten zouden niet allemaal dezelfde opleidingen moeten starten". Wat een onzin! Wageningen begint volgend jaar zelf met de nieuwe opleidingen: Communicatiestudies en Beleidsstudies!

In mijn opinie werkt kritiek leveren op een zwak kabinet met plannen die Nederland niet ten goede komen zeker wel. Als we allemaal; docenten, studenten en bestuurders samen er voor gaan dan weet ik zeker dat we die onrechtvaardige bezuinigingen kunnen keren!

Joep van den Broek

Student