Nieuws - 7 februari 2002

LS: De veryorinisering van het Wb

LS: De veryorinisering van het Wb

Dat veel van de studenten tegenwoordig niet meer zo ge?nteresseerd zijn in de inhoud van hun onderwijs is voor mij al een aantal jaren een zorg. Tot voor kort zag ik het Wb dan nog als een rots in de branding. Een blad dat tenminste nog een groot bereik had, veel mensen kan informeren over ontwikkelingen in het onderwijs en kan bijdragen aan een kritische discussie over de te varen koers.

Helaas lijkt de verloedering en de veryorinisering ook bij het Wb toe te slaan. In de week van behandeling van het nieuwe 'Bachelor-Master model' wetsvoorstel in de Tweede Kamer, het landelijk studentenprotest hierover, berichten in de kranten en op tv laat het Wb het in haar verslaglegging jammerlijk afweten.

De invoering van het Ba/Ma-model is duidelijk het belangrijkste actuele onderwerp in onderwijsland. Afgelopen week organiseerde de WSO in samenwerking met de LSVb een discussieavond om te praten over het verschil in Ba/Ma-systeem tussen Hoger Beroeps Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. Dat is niet zo'n gek idee aangezien Wageningen binnen Nederland pioniert met de invoering van het model en veel 'allianties' heeft met HBO-instellingen als Larenstein en het van Hall Instituut. Dan is een beetje discussie over hoe het model in de praktijk (de relaties tussen) onze instellingen be?nvloedt, wat wenselijk is en wat niet, lang niet overbodig. Dat bleek ook wel uit de presentaties en de uitkomsten van de gevormde discussiegroepjes.

Helaas was er die avond in De Wereld niemand van het Wb te bekennen. Terwijl ze zelf de discussie nog hebben aangekondigd vorige week!

De aanwezige LSVb-voorzitster zei na afloop dat dit een van de meest inhoudelijke en toegespitste discussies over het Ba/Ma-model was die ze gevoerd heeft (al voegde ze er wel aan toe dat ze veel met politici praat!)

Jammer dat het Wb daar geen verslag van wilde leggen en dat ze de kans gemist heeft om aan de studenten te laten zien wat je nog meer kan doen op je maandagavond dan naar de soci?teit gaan en bier drinken!

Peter den Hond