Nieuws - 10 oktober 2002

LS: Columnist

LS: Columnist

Zenuwcellen communiceren met elkaar door middel van ionenbewegingen die een potentiaal induceren. Soms treedt een tijdelijke omkering van de potentiaal op, hetgeen leidt tot processen als 'in blinde woede uitbarsten'. In andere gevallen wordt, als gevolg van een shock of een zeer emotionele gebeurtenis, dit proces niet meer omkeerbaar, wat gaat gepaard met opmerkelijke, soms psychotische veranderingen in karakter.

Een recent voorbeeld is de columnist Kees de Hoog, die een groot aantal jaren, soms geestig, soms kritisch, eerst het LUW- en later het WUR-beleid onder de loep nam. Na jaren wachten werd Kees onlangs tot bijzonder hoogleraar benoemd, hetgeen heeft geleid tot een draai van 180? (gekoppeld aan een omgekeerde potentiaal!) in zijn recente uitingen: hij steunt vol overtuiging het WUR-bestuur in de actie tegen Plasterk. Zelfs suggereert hij dat het vakgebied van Plasterk niets voorstelt en vooral dat de honoraria die hij krijgt voor zijn bijdragen aan de media niet aan de Utrechtse Universiteit worden overgedragen. Een suggestie van zeer laag allooi, mede gezien het feit dat Keesie ons nooit over hoogte en lot van eigen honoraria voor mediabijdragen heeft ingelicht.

Toch is de steun van De Hoog aan de RvB van WUR belangrijk, want alle hoofden moeten de LPF-kant op staan: bezuinigen op onderwijs. In academisch Nederland heb ik kwalificaties over de voorzitter gehoord, die een ongunstig equivalent van het begrip agrari?r inhouden. De daadkracht van Dijkhuizen moet zeer hoog worden ingeschat; alle terechte kritiek wordt direct de kop ingedrukt. Echter, het onvermogen de hand in eigen boezem te steken, maakt mij zeer benieuwd hoe hij zich gaat verdedigen tegen de pure misleiding in de advertentie 'Wat zij ook eet Wageningen heeft ernaar gekeken'. Wat is het geval? Sinds dit voorjaar is bekend dat in allerlei gebakken voedingsmiddelen, waaronder brood en patat, acrylamide voorkomt. Een stof is zeer carcinogeen voor muizen en wellicht ook voor mensen. Deze waarneming is bevestigd door industri?le en overheidslaboratoria. WUR was er niet bij. De chemie is ook al bekend: de stof wordt bij temperaturen boven 100 ?C gevormd in agrarische producten met veel eiwitten en suikers. De verklaring van de inertie van WUR: de chemie werd hier enige jaren geleden afgebroken als overbodig.

Weet je De Hoog, ik heb gehoord dat men je ziet als opvolger van Speelman. Alvast een tip: acrylamide kan polymeriseren tot perspex, zodat je bestuur en gezin echt transparant kunt maken via de industri?le voedselketen.

Cees Veeger, emeritus-hoogleraar biochemie