Nieuws - 28 februari 2002

LS: Boerenbedrijf

LS: Boerenbedrijf

Sinds Veerman weg is, durft de rector strategisch zijn mond open te doen door nieuwe opleidingen met een korte naam te willen invoeren. Maar niet alleen de rector geeft zijn mening. Zelfs prof. Fleer zegt in Wb6 als chemicus geen mening te hebben. En ineens op de achterkant de opmerking over de belangrijke ontwikkelingen bij the University of Wisconsin, zoals het toedienen van energie aan zaden met de 'orthomolecular multiwave oscillating generator'. Ik neem deze ontdekkingen serieus, want toen ik daar vele jaren geleden werkte, moesten UW-studenten Food Science in geval van slecht werk hun 'thesis' opeten.

Dus is het voorstel van de wetenschapswinkel (Wb4) voor het 'monitoren' van biofotonen erg belangrijk. Iedereen, ook de fysisch-chemici, gaat voorbij aan de originaliteit om biofotonen te koppelen aan de kristallisatie van celsappen. Metingen aan biofotonen voldoen aan de relatie:

w = (2pl - 3,14)n+e, waarin w de afstand tussen de elektroden van de kopermagneet, l de golflengte van het biofoton in meter en n > e. De snelheid van biofotonen vertraagt bij 0,0011, m.a.w. biofotonen worden deeltjes en kunnen worden gekristalliseerd tegelijk met de celsappen. Voor WUR ligt de kans in het feit dat de afdeling Kristallografie van de UvA wordt gesloten.

Ik voorzie dat het lot van dit voorstel gelijk zal zijn aan dat van andere Wageningse 'hype'-projecten van de afgelopen jaren als 'orthomoleculair vitaminegebruik', 'antioxidanten en onverzadigde vetzuren als levensduurrekkende toevoegingen', 'niet te veel koffie drinken', etc. Of het belangwekkende 'New Age' project ongeveer vijftien jaar geleden: studenten in Keulen om een boom zittend en pogend door transfer van tachyonen (hypothetische deeltjes sneller dan het licht, die goed voor de gezondheid zijn en door kwantumenergiesprongen de harmonie met de kosmos kunnen herstellen) een stervende boom van dezelfde soort in Wageningen te doen herleven.

En nu de discussie over de nieuwe richting 'Bioproductmanagement' en de commotie over de Dobbelman reclame. WUR wil en moet samenwerken met de industrie en als de laatste via tv-reclame blijk geeft van grote erkentelijkheid daarover, deugt dat niet. Ik voorspel een variatie op de vroeger zo succesvolle Dobbelman scheerzeepreclame. "Ik lag mijn roes uit te slapen in de goot naast de Aula in Wageningen toen een heer in driedelig gestreept donker kostuum zich over mij boog en sprak: 'U ligt in die smerige goot en toch is uw overhemd zo wit. Dat is mijn ma?tresse nog nooit gelukt. Vanwaar?'. Ik antwoordde: 'Weledelgeboren heer, als eenvoudig boerenzoon kwam ik naar Wageningen om het vak te leren. Maar helaas kon ik alleen terecht in de opleiding Bioproductmanagement. Mijn witte overhemd is het resultaat van het verplichte wassen met Dobbelman's wasmiddel.' Diezelfde dag werd ik met opties en lease-auto benoemd tot directeur matrassen, specialiteit witwassen. Maar soms droom ik dat er zich veel negatieve tachyonen in de WURse ruimte bevinden, waardoor door teruggaan van de tijd een gedegen opleiding 'Boerenbedrijf' start."

Cees Veeger