Nieuws - 12 september 2002

LS: Beoogde sloop Nobel-flat is pijnlijke vergissing

LS: Beoogde sloop Nobelweg-flat is pijnlijke vergissing

In de lokale pers nam ik kennis van de beoogde sloop van het complex Nobelweg 2 t/m 16 in Wageningen. Voor dit gebouw, herkenbaar aan zijn groene balkonnetjes, blijkt een sloopvergunning te zijn aangevraagd. Deze aanvraag moet echter op een vergissing berusten, want het gebouw behoort juist op de monumentenlijst te worden geplaatst!

De studentenflat aan de Nobelweg is het oudste complex dat door een stichting studentenhuisvesting in Nederland is gebouwd. Dit feit alleen al, maakt het gebouw uniek. De flat werd al in 1958 in gebruik genomen; eerder dan studentencomplexen in oude universiteitssteden als Delft en Leiden.

Dit opmerkelijke gegeven is in 1983 gepresenteerd door toenmalige directeur van de SSHW, ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de flat. Ook toen was al sprake van mogelijke sloop, die - onder druk van de toenmalige bewoners B gelukkig kon worden omgebogen naar een grondige renovatie.

Naast het historisch belang is sprake van een sociaal-cultureel belang, vanwege de voorbeeldfunctie. Wat bedoel ik hiermee? Het complex 'Nobelweg' was (en is nog steeds) een flat met grote aantallen kleine kamers per gang en zeer beperkte voorzieningen. Het komt daar voor, dat je in de wachtrij belandt als je naar wc of douche wilt. Kortom: een vorm van huisvesting die door veel buitenstaanders als onacceptabel zal worden gekenschetst; niet meer passend in deze tijd. Slopen dan maar?

Merkwaardig genoeg raken bewoners, zowel toen als nu, snel verknocht aan de intimiteit van deze huisvesting. Blijkbaar leidt de kleinschaligheid en het gebrek aan luxe, tot een flexibele houding en lotsverbondenheid. Die verbondenheid versterkt de sociale band en het typisch Wageningse wij-gevoel. Dit leidt tot het besef, dat 'luxe' een materieel begrip is, dat weinig met 'welzijn' van doen heeft. Een belangrijke ervaring, zeker in deze tijden waarin overvloed gepaard gaat met ontevredenheid.

Sloop betekent dus het vernietigen van een belangrijk Wagenings erfgoed. Sloop zal ook schade aanrichten aan de gewenste proces herprofilering van Wageningen als aantrekkelijke studentenstad. De aangevraagde sloopvergunning mag dus niet worden verleend. In plaats daarvan zou de gemeente moeten bevorderen, dat het complex op de monumentenlijst komt te staan. Daarmee bewijst de gemeente de Wageningse gemeenschap een belangrijke dienst. Ook zo een tastbare band met het woon- en leefverleden van vele uitgewaaierde ex-bewoners worden behouden. Dat is toch een band die 'Wageningen' zo graag koestert?

Enrico van den Bogaard

(voormalig bewoner Nobelweg 8)