Nieuws - 21 juni 2001

LS: Alweer een gemiste klant

LS: Alweer een gemiste klant

Na veertien jaar met plezier gewerkt te hebben als fotograaf en hoofd van de Beeldgroep bij Wageningen UR, vertrek ik. Een nieuwe functie, een nieuwe uitdaging. Graag was ik gebleven, maar de heren hebben anders beslist over het voortbestaan van de Beeldgroep.

Nog geen twee jaar geleden is door een fusie de Beeldgroep ontstaan. We waren een van de eerste groepen mensen die vanuit het voormalig DLO en de Landbouwuniversiteit onze krachten hebben gebundeld. Kosten besparen, collegialiteit, beter en sneller de klant van beeldmateriaal te kunnen voorzien; dat was wat wij en ook het college voor ogen hadden. Het heeft gewerkt tot nu toe, een grote schare van tevreden klanten bewijst dit.

Echter, een extern bureau heeft gekeken naar de corebusiness en ja, daaraan voldeden wij niet. Na met ons geleurd te hebben langs de diverse kenniseenheden is men tot de conclusie gekomen dat de Beeldgroep maar moet verdwijnen. Het werk dat wij leveren is ook op de markt te verkrijgen, aldus de voorbereidingscommissie. Natuurlijk, alles is op de commerci?le markt te koop. Maar is het wel zo goedkoop en goed als de commissie veronderstelt? Onze huidige klanten moeten hierdoor de boer op, wat veel tijd van ze vergt. De snelheid en flexibiliteit die men van ons gewend was, zal anders zijn en aan het eind van het liedje stromen van alle kanten de rekeningen binnen. Alsof deze afhandeling niets kost.

Nee we hebben lekker bezuinigd en we hebben voldaan aan de ons gestelde opdracht, zal de directie van het Facilitair bedrijf wel zeggen. Ja, dank je de koekoek. Wie is er naast de medewerkers van de Beeldgroep de dupe? De klant, die niet eens gevraagd is om zijn mening.

Het is jammer, ja heel jammer, dat dit kan gebeuren; de dienstverlening gaat eraan. Ik voorzie dat over een jaar of twee in de fotovakbladen weer een advertentie komt te staan van 'fotograaf gezocht'. Of ik zal solliciteren??neen, ik denk van niet.

De raad van bestuur heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, maar door deze maatregel werk je zelfwerkzaamheid in de hand en ontstaan overal weer situaties waarbij Jantje of Marie de foto wel maakt. Kwaliteitsverloedering dus, en op den duur zakt Wageningen UR steeds verder in de poel van zijn eigen logo.

Ik vind het jammer om weg te gaan, want het werk was leuk, de collega's aardig en de meeste klanten interessant en tevreden. Toch zal ik de kranten nauwlettend in de gaten houden, want ergens ver weg blijft er toch een stukje in mijn hart voor Wageningen UR.

Jammer, raad van bestuur, alweer een gemiste kans.

Voor mijn directe collega's vind ik het jammer en ik hoop dat er ook voor hen een goede oplossing komt.

Berry Geerligs

Hoofd Beeldgroep Wageningen UR