Nieuws - 20 december 2001

LS: Aftakeling Beeldgroep

LS: Aftakeling Beeldgroep

Sinds 1 augustus ben ik niet meer werkzaam bij Wageningen UR. De Beeldgroep, waar ik tot aan die datum leiding aan mocht geven, wordt opgeheven. In het Wb nummer 19 van 21 juni j.l. heb ik mijn mening en ongenoegen geuit over dit besluit.

Jarenlang heb ik samen met vele collega's me ingezet voor het leveren van 'hoge kwaliteit beeldmateriaal'. Ik beschouwde de Beeldgroep dan ook als ons en mijn 'kind'.

Contact heb ik steeds gehouden met mijn oud-collega's en het doet me daarom zo'n pijn te moeten zien hoe de Beeldgroep aftakelt. Wat mij echter als buitenstaander (what's in a name) opvalt is dat ondanks de schone woorden van de heren Veerman en Booman er van een nette en sociale afhandeling van dit proces echter geen sprake is.

Een oud-redacteur van het Wb, nu communicatiemedewerker a.i. van het Facilitair Bedrijf Wageningen UR, mag zorgen dat de mensen weer goed terecht zullen komen. Communiceren doe je met z'n twee?n, maar ik heb sterk het idee dat het eenrichtingsverkeer aan het worden is. Vanuit personeelszaken wordt weinig gedaan, de mensen van de Beeldgroep worden aan hun lot overgelaten en moeten constant eigen initiatieven ontplooien. Waar is het sociale beleid, dat ooit was toegezegd?

Ik heb makkelijk praten want ik zit in een bevoorrechte positie van een goede baan en wederom fijne collega's, maar wordt er wel geluisterd naar de mensen van de Beeldgroep? Worden ze op zo'n manier bedankt voor de inzet van jaren?? Dacht ik niet dus!!

Apparatuur, waar een ieder met plezier jarenlang mee heeft gewerkt, wordt nu verdeeld onder de diverse kenniseenheden waar de Beeldgroepers bij staan. Noem dat maar 'kies' (ik noem het a-sociaal).

Ik hoop dat er iemand opstaat en zich het belang van Ton, Joop, Piet, Marjolein, Wim en Peter aantrekt zodat ook voor hen een goede oplossing wordt gevonden.

Berry Geerligs,

Hoofd Fotodienst Utrechts Archief Utrecht