Nieuws - 1 januari 1970

LNV-bijdrage aan DLO-onderzoek per thema in 1999 (in miljoen gulden) en de toe- of afname vergeleken

LNV-bijdrage aan DLO-onderzoek per thema in 1999 (in miljoen gulden) en de toe- of afname vergeleken

LNV-bijdrage aan DLO-onderzoek per thema in 1999 (in miljoen gulden) en de toe- of afname vergeleken met 1996 (in procenten)

199999/96

Groene ruimte39,1+ 18

Inrichting en beheer landelijk gebied16,3+ 37

Natuurontwikkeling, beheer en behoud20,8+ 14

Recreatie en toerisme2,0- 31

Sociaal-economische ontwikkeling landbouw23,3+ 18

Productveiligheid19,0+ 18

Voedselvoorziening 2e en 3e wereld4,9+ 50

Visserij4,5+ 17

Techniek en technologie9,5- 26

Bodem en milieu23,8- 13

Nutriƫnten- en bodembeheer10,7- 19

Biosfeer en milieu13,1- 7

Duurzame dierlijke productie39,7- 9

Diergezondheid en welzijn29,1+ 7

Fokkerij en voortplanting2,2- 58

Veevoeding3,9- 37

Kwaliteit, dierlijk product4,5- 10

Duurzame plantaardige productie34,8- 11

Gewasbescherming11,0- 13

Plantenveredeling en reproductie11,7- 3

Kwaliteit, plantaardig product12,1- 15

Totaal198,50


Bron: DLO Onderzoekstrategie