Nieuws - 2 april 2009

LNV’ERS UIT EDE NAAR WAGENINGEN

Wageningen UR overlegt met het ministerie van LNV over de komst naar Wageningen van circa twintig medewerkers van het Expertisecentrum LNV uit Ede. De medewerkers houden zich bezig met innovatieprojecten op het raakvlak van beleid, onderzoek en praktijk.
Door een reorganisatie van het ministerie wordt het Expertisecentrum, waar zo’n 110 mensen werken, opgegeven. De meeste ambtenaren verhuizen naar de directie Kennis van LNV in Den Haag, maar de praktijktak kan wellicht geïntegreerd worden binnen Wageningen UR.
Tijdens de gesprekken moet duidelijk worden of het ministerie voldoende projecten blijft uitzetten voor deze groep medewerkers en of Wageningen UR ze een dienstverband aanbiedt.
Ook de Haagse directies van het ministerie reorganiseren, vanwege de kabinetsafspraak dat het aantal rijksambtenaren moet worden verminderd.