Nieuws - 1 januari 1970

LNV wil teelt weer in de grond

LNV wil teelt weer in de grond

LNV wil teelt weer in de grond

Deze kabinetsperiode legt het ministerie van LNV een sterk accent op biologische land- en tuinbouw. Dat betekent voor de glastuinbouw: in de vollegrond telen. Dr ir Nico van Steekelenburg, hoofd van de afdeling Teelt en bedrijfsvoering van het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (PBG): Eerst was het beleid: alles uit de grond, met volledig gesloten teelten zonder emissie. Nu moet het in de grond.

Bij veel onderzoekprogramma's voor de overheid draait het om duurzaamheid en milieu: duurzame bedrijfssystemen, gewasbescherming, nutriƫnten en water, emissie en energie. Andere belangrijke thema's zijn de concurrentiekracht van de Nederlandse glastuinbouw, kwaliteitszorg en arbeid. Bij deze onderzoekprogramma's voor LNV werkt het PBG samen met collega-proefstations, DLO-instituten als IMAG, LEI, AB en IPO en soms met TNO

Het is een taak van het proefstation om in de praktijk draagvlak te creƫren voor het overheidsbeleid. Neem de doelstellingen in het milieubeleid om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te schroeven. Dat is te bereiken door het teeltsysteem, biologische bestrijding of rassenkeuze. Het proefstation kijkt niet alleen naar de technische mogelijkheden, maar ook naar de economische gevolgen en de bedrijfsrisico's voor de teler. Soms loopt de overheid voor de praktijk uit, zoals bij het stimuleren van de biologische teelt. Soms is het andersom: het PBG zoekt bijvoorbeeld al lang naar alternatieven voor chemische gewasbescherming