Nieuws - 1 januari 1970

LNV wil radicale visies voor veehouderij

LNV wil radicale visies voor veehouderij

LNV wil radicale visies voor veehouderij

Onderzoekers van DLO en praktijkonderzoek gaan met bedrijven, boeren en burgers zoeken naar radicaal nieuwe concepten voor de dierlijke productie. Dit gebeurt in een pas begonnen vierjarig onderzoeksprogramma waar LNV jaarlijks 3,66 miljoen gulden in steekt. De onderzoekers en participanten zijn deskundig op uiteenlopende gebieden: het dier, de stallen, het milieu, de voedselkwaliteit, de productieketens, de inrichting van het landschap en sociaal-economische aspecten


De maatschappij kijkt met argwaan naar de manier waarop boeren hun vee houden. In de ogen van veel burgers zijn dierenwelzijn en milieu in het gedrang. Bovendien zou de veehouderij het landschap ontsieren en te veel belastinggeld opsouperen. LNV wil een omslag realiseren van een slechts getolereerde naar een werkelijk maatschappelijk gewenste veehouderij

Om los te komen van de huidige stand van zaken blikken de onderzoekers ver vooruit, naar 2040. Wat zou dan de ideale manier zijn om vee te houden in Noordwest-Europa? Via interviews, brainstormsessies en essays van visionairs moet dat in beeld komen. Allerlei groepen uit de samenleving worden hierbij betrokken, zoals stalbouwers, veehouders, slachters, grootwinkelbedrijven, consumenten, dierenbeschermers, natuur- en milieubeschermers en landinrichters. In de spanning die hun onderlinge debat zal oproepen moeten nieuwe, creatieve idee├źn ontstaan. Wetenschap en andere delen van de maatschappij trekken samen op om een product te ontwikkelen waar mensen echt op zitten te wachten, zo licht een betrokken DLO-onderzoeker toe

Het vooruitblikken naar 2040 is een methode om te achterhalen welke trendbreuken nodig zijn. Vanuit de idealen in 2040 kun je terug redeneren welke maatregelen, kennis en technologie├źn nu nodig zijn om het ideaal te bereiken. Dat is heel anders dan de manier waarop onderzoeksprojecten meestal lopen: in het spoor van de huidige kennis en technologie geleidelijk verder gaan. De nieuwe aanpak is de laatste jaren in opkomst. Het onderzoek naar nieuwe veehouderijconcepten kan daardoor gebruikmaken van de ervaringen die zijn opgedaan bij Duurzame Technologie Ontwikkeling (DTO), de denktank Varkenshouderij van Wageningen UR en de ontwerpen voor de inrichting van Nederland in 2030. M.Hg